25 lipca 2023

Medal „Młody Bohater”

Informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznaje Medale „Młody Bohater” dzieciom i młodzieży, którzy wykazali się wzorową postawą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej, szczególnie w sytuacji zagrożenia, gdy dzięki własnemu działaniu lub wezwaniu odpowiednich służb bezpośrednio przyczyniły się do ocalenia zdrowia i życia innych osób. Regulamin przyznawania medalu i formularz zgłoszenia znajduje się na stronie: Młody Bohater

Ułatwienia dostępu