16 sierpnia 2023

Załączniki do umowy w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” – edycja 2023

  1. Integralną część umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” (edycja 2023) stanowią załączniki:
  2. Wzory sprawozdań z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” – do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kontakt

Dariusz Człapiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

tel. 89 52 32 533, e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załączniki

Ułatwienia dostępu