3 października 2023

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych metod pracy – „Aktywna tablica”

W roku szkolnym 2022-2023 realizowana była już szósta z kolei edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Organy prowadzące złożyły sprawozdanie z realizacji zadań. Wsparciem finansowym objęto 101 szkół z województwa warmińsko- mazurskiego – zob. wykaz szkół

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2022 roku – Kuratorium Oświaty w Olsztynie (ko.olsztyn.pl)

Kwota wykorzystanego przez szkoły wsparcia finansowego do zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wyniosła 2 748 690,35 zł i kształtowała się następująco:

  • 2 425 900,35 zł – dla 77 szkół podstawowych
  •    168 000,00 zł – dla 12 liceów ogólnokształcących
  •      48 390,00 zł – dla 4 techników
  •    106 400,00 zł – dla 8 branżowych szkół I stopnia

Zakupiony przez szkoły sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzi do terapii – załącznik.

Załączniki

Zestawienie sprzętu-Aktywna tablica-2022
Data: 2023-10-05, rozmiar: 190 KB

Ułatwienia dostępu