5 września 2023

Konkurs plastyczny „Mój zielony pojazd”

W trosce o edukację młodego pokolenia, w zakresie ekologii, Radio Olsztyn wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie realizuje autorski projekt Eko stacja. Jego celem jest popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych z Warmii i Mazur. Realizacja projektu polega na organizacji konkursu plastycznego „Mój zielony pojazd” skierowanego do uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Konkurs podzielony będzie na dwa etapy:

ETAP I

Zadaniem uczestników konkursu (uczniów szkół podstawowych z województwa warmińsko­ mazurskiego) będzie stworzenie pracy plastycznej związanej z tematyką transportu niskoemisyjnego. Ze wszystkich nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze po 3 najciekawsze prace w każdej z kategorii (organizator przewidział III kategorie: uczniowie klas I-III, uczniowie klas IV-VI, uczniowie klas VII- VIII), które wezmą udział w II etapie konkursu.

ETAP II

Głosowanie na stronie www.radioolsztyn.pl.

Zakwalifikowane do II etapu konkursu prace plastyczne zostaną zamieszczone na stronie internetowej Radia Olsztyn i poddane pod głosowanie słuchaczy.

Autorzy prac (po jednej z każdej kategorii), które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają rzeczowe nagrody główne, a zdobywcy II i III miejsca nagrody rzeczowe o mniejszej wartości.

Prace wysyłane są przez nauczyciela lub rodzica wraz z dołączoną kartą zgłoszeniową – z imieniem i nazwiskiem ucznia, nazwą szkoły i klasy, miastem oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela/nauczycieli. Prace należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Radia Olsztyn do 28 września 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z regulaminem: Weź udział w konkursie i pokaż, jak powinien wyglądać zielony pojazd : Radio Olsztyn

Załączniki

Plakat - konkurs plastyczny "Mój zielony pojazd"
Data: 2023-09-05, rozmiar: 232 KB

Ułatwienia dostępu