21 września 2023

Jesień pełna szans – aplikuj do programu Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do aplikowania do programu Erasmus+, programu edukacyjnego, który umożliwia studiowanie za granicą, uczestnictwo w zagranicznej mobilności zawodowej oraz realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Program Erasmus+ oferuje wyjątkową szansę na rozwinięcie swoich umiejętności w renomowanych firmach, poznawanie nowych kultur i zdobycie międzynarodowych kontaktów.

Terminy naborów na rok 2023:

  • 4 października 2023 r., godz. 12:00
  • 19 października 2023 r., godz. 12:00

Akcja kluczowa 1: Mobilność osób w dziedzinie młodzieży. Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, studentem czy młodym profesjonalistą, możesz skorzystać z programu Erasmus+ i spędzić pewien czas za granicą. Poznasz nowe kultury, nawiążesz międzynarodowe przyjaźnie i rozwiniesz umiejętności, które będą cenne przez całe życie. Termin naboru: 4 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 1: Działanie na rzecz włączenia DiscoverEU. Jeśli masz między 18 a 30 lat, ta oferta jest dla Ciebie! Program DiscoverEU daje Ci szansę na bezpłatne podróże po Europie. Odkryj różnorodność kontynentu, poznawaj nowych ludzi i rozwijaj się na wielu płaszczyznach. Przyłącz się do nas, aby stworzyć niezapomniane wspomnienia. Termin naboru: 4 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 1: Mobilność kadry w dziedzinach związanych ze sportem (dodatkowy termin). Jeśli jesteś profesjonalnym sportowcem, trenerem lub pracownikiem sektora sportowego, Erasmus+ daje Ci możliwość podnoszenia swoich umiejętności w międzynarodowym środowisku. Wymieniaj się doświadczeniami, ucz się od najlepszych i stwórz silne więzi z innymi pasjonatami sportu. Termin naboru: 4 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 2: Partnerstwa współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego oraz w dziedzinie młodzieży. Jeśli reprezentujesz instytucję edukacyjną lub organizację młodzieżową, Erasmus+ oferuje Ci możliwość budowy partnerstw z innymi instytucjami w Europie. Razem możecie tworzyć innowacyjne projekty, wymieniać się wiedzą i promować współpracę międzynarodową.  Termin naboru: 19 października 2023 r., godz. 12:00.

Akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie edukacji szkolnej, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i młodzieży. Jeśli chcesz zaangażować się w projekty edukacyjne na lokalnym poziomie, Erasmus+ jest idealnym narzędziem. Twórzcie partnerstwa, wymieniajcie się pomysłami i działajcie razem w kierunku lepszego systemu edukacyjnego.  Termin naboru: 19 października 2023 r., godz. 12:00.

Przewodnik po programie, zaproszenie do składania wniosków oraz spotkania informacyjne i  konsultacje indywidualne organizowane przez ekspertów FRSE dostępne są w  linku: Aktualności – Narodowa Agencja Erasmus+ (erasmusplus.org.pl)

Ułatwienia dostępu