5 października 2023

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

2 października 2023 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem szkolenia było Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim i Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy pracowników oświaty na temat cukrzycy oraz pomocy, jakiej należy udzielić dziecku chorującemu na cukrzycę.

Szkolenie prowadziła dr n. med. Bożenna Klonowska, specjalista chorób dziecięcych, pediatra, endokrynolog i diabetolog. Wzięło w nim udział 104 nauczycieli z 67 szkół i przedszkoli województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas szkolenia nauczyciele uzyskali podstawowe informacje na temat cukrzycy dzieci i młodzieży, metod i zasad jej leczenia, problemów psychologicznych dziecka chorego na cukrzycę, zasad współpracy nauczycieli z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

Dla uczestników szkolenia dostępne są materiały (filmy i broszury) – w opcji do pobrania – na stronie Ministerstwa Zdrowia: Dziecko z cukrzycą – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

 

Ułatwienia dostępu