10 października 2023

Nasi nauczyciele wśród laureatów konkursu „Kierunek – innowacja 2023”Znamy laureatów konkursu dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja 2023”. Wśród nagrodzonych znalazło się piętnastu nauczycieli przedszkoli, szesnastu szkół podstawowych i dwunastu nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Z województwa warmińsko-mazurskiego w kategorii I (nauczyciele przedszkoli) laureatem konkursu została Magda Ołdakowska – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie. Laureatem w kategorii II (nauczyciele szkół podstawowych) została Dominika Siemianowska – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brzydowie, a w kategorii III (nauczyciele szkół ponadpodstawowych) – Katarzyna Arcichowska-Pisarska – Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu dla nauczycieli „Kierunek – innowacja 2023” – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ułatwienia dostępu