11 października 2023

Podsumowanie Akcji społeczno-edukacyjnej „Konwalia” oraz Wojewódzkiego Konkursu na kronikę „Mikołaj Kopernik – człowiek wielu talentów”

9 października  2023 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczysta gala poświęcona podsumowaniu Akcji społeczno-edukacyjnej Konwalia oraz Wojewódzkiego Konkursu na kronikę „Mikołaj Kopernik – człowiek wielu talentów”.

Patronat nad uroczystością objął Artur Henryk Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Organizatorami Akcji społeczno-edukacyjnej Konwalia oraz Wojewódzkiego Konkursu na kronikę „Mikołaj Kopernik – człowiek wielu talentów” byli Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy W-MKO.

W wydarzeniu uczestniczyli: Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, dyrektorzy wydziałów Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz delegatury
w Elblągu, dyrektorzy z Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy W-MKO oraz dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie z nagrodzonych szkół podstawowych naszego województwa.

Oba wymienione działania miały na celu aktywne włączenie się szkół podstawowych naszego województwa w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Podczas gali nagrodzeni oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Uroczystość uświetnili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście i Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, którzy zaprezentowali programy artystyczne przypominające uczestnikom gali fakty z życia naszego Wielkiego Rodaka.

Zaproszeni goście mogli także podziwiać prace konkursowe podczas wystawy, która miała miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

 

Ułatwienia dostępu