12 października 2023

Gala wręczenia stypendiów Ministra Edukacji i Nauki

11 października br. w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie zebrali się przedstawiciele stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2022/2023. Z rąk wiceministra Dariusza Piontkowskiego odebrali oni stosowne dyplomy i gratulacje.

Województwo warmińsko-mazurskie reprezentowali: Mikołaj Sokołowski (X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie) oraz Łukasz Parda (Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu).

W bieżącym roku stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania otrzymało w naszym województwie także pięć innych osób. Są to: Agnieszka Krajewska i Mateusz Chrzanowski (obydwoje z X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie), Anna Katarzyna Kawa (Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie), Wiktor Smosarski (I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie) oraz Borys Zera (Szkoła Podstawowa Nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie).

Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz gratulujemy!

Ułatwienia dostępu