24 października 2023

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w bieżącym roku szkolnym organizuje dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych ,,III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny”. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Konkurs będzie składał się z trzech etapów: etap I szkolny – 08.12.2023 r., etap II wojewódzki – 08.03.2024 r. etap III ogólnopolski – 10.05.2024 r.

Jednocześnie informuję, iż laureaci i finaliści Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b – c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U z 2022 r. poz. 2431).

Szczegółowe informacje, a także formularz zgłoszenia – do 23.11.2023 r. dostępne są pod adresem https://konkursretoryczny.lscdn.pl , a także u Wojewódzkiego Koordynatora Konkursu: Ewa Pijanowska, tel. 89 523 24 69, email: epijanowska@ko.olsztyn.pl

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny (lscdn.pl)

Regulamin konkursu:

Regulamin | Ogólnopolski Konkurs Retoryczny (lscdn.pl)

Ułatwienia dostępu