24 października 2023

Rozstrzygnięcie konkursu Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” – edycja XVII 2021/2022

20 października 2022 r. Kapituła Konkursu dokonała oceny sprawozdań nadesłanych przez szkoły i placówki ubiegające się o Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Kapituła rekomendowała 33 szkoły/placówki z województwa warmińsko-mazurskiego do nadania Certyfikatu.

Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” następującym szkołom/placówkom oświatowym:

 1. Przedszkole nr 21 w Elblągu
 2. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” w Ełku
 3. Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku
 4. Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie
 5. Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie
 6. Przedszkole nr 5 „Piąteczka” w Lidzbarku Warmińskim
 7. Przedszkole Miejskie nr 6 im. Jeana de La Fontaine`a w Olsztynie
 8. Przedszkole Miejskie nr 12 w Olsztynie
 9. Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie
 10. Przedszkole Miejskie nr 14 im. Niezapominajki w Olsztynie
 11. Przedszkole Miejskie nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie
 12. Publiczne Przedszkole nr 16 w Olsztynie
 13. Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie
 14. Przedszkole Miejskie nr 32 w Olsztynie
 15. Przedszkole Miejskie nr 36 im. Doroty Gellner w Olsztynie
 16. Szkoła  Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
 17. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim
 18. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach
 19. Szkoła  Podstawowa nr 8 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Giżycku
 20. Szkoła  Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach
 21. Szkoła  Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach
 22. Szkoła  Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie
 23. Szkoła  Podstawowa nr 14 w Olsztynie
 24. Szkoła  Podstawowa w Tuszewie
 25. Szkoła  Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie
 26. Publiczna Szkoła  Podstawowa w Węzinie
 27. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu
 28. I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku
 29. Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
 30. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
 31. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie
 32. Zespół Szkolono-Przedszkolny w Łęgajnach
 33. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim szkołom i placówkom, które  przystąpiły do XVII edycji konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest okazją do  integracji społeczności szkolnej wokół działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, a także podejmowania licznych inicjatyw w poszukiwaniu nowych i  ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii oraz poszanowania zasobów środowiska.

O terminie wręczenia certyfikatów nagrodzone szkoły/placówki zostaną powiadomione odrębnym pismem.

Zapraszamy do udziału w XVIII edycji konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” 2022/2023 przypominając, że zgłoszenia należy przesłać do 15 grudnia 2022 r.

Ułatwienia dostępu