25 października 2023

Rozstrzygnięcie konkursu Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” – edycja XVIII 2022/2023

W dniu 06 października 2023 r. Kapituła Konkursu dokonała oceny sprawozdań nadesłanych przez szkoły i placówki ubiegające się o Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Kapituła rekomendowała 36 szkoły/placówki z województwa warmińsko-mazurskiego do nadania Certyfikatu.

Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” następującym szkołom/placówkom oświatowym:

 1. Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach
 2. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
 3. Przedszkole Miejskie nr 6 w Iławie
 4. Gminne Przedszkole  „Jasia i Małgosi” w Kamionku
 5. Przedszkole Publiczne w Łęgajnach
 6. Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie
 7. Przedszkole Samorządowe „Akademia Bajek” w Świętajnie
 8. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Węgorzewie
 9. Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie
 10. Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie
 11. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie
 12. Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie
 13. Przedszkole Miejskie nr 40 im. Żaczka w Olsztynie
 14. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach
 15. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu
 16. Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu
 17. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu
 18. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu
 19. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku
 20. Akademicki Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Fijewie
 21. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku
 22. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku
 23. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie
 24. Szkoła Podstawowa w Perłach
 25. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie
 26. Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzwałdzie
 27. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu
 28. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Szczytnie
 29. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Trzonkach
 30. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Waplewie
 31. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie
 32. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie
 33. Szkoła Podstawowa nr 12 w Olsztynie
 34. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie
 35. Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie
 36. X Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim szkołom i placówkom, które  przystąpiły do XVIII edycji konkursu. Wzięcie udziału w konkursie jest okazją do  integracji społeczności szkolnej wokół działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, a także podejmowania licznych inicjatyw w poszukiwaniu nowych i  ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii oraz poszanowania zasobów środowiska.

O terminie wręczenia certyfikatów nagrodzone szkoły/placówki zostaną powiadomione odrębnym pismem.

Zapraszamy do udziału w XIX edycji konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” 2023/2024 przypominając, że zgłoszenia należy przesłać do 15 grudnia 2023 r.

Ułatwienia dostępu