13 listopada 2023

Międzynarodowe Badania Nauczania i Uczenia się TALIS 2024

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i nauki realizuje czwartą edycję Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (Teaching and Learning International Survey) – TALIS 2024.

TALIS jest największym międzynarodowym projektem badawczym poświęconym organizacji, sposobom i warunkom pracy w szkole. W badaniu pozyskiwane są informacje i  opinie o uwarunkowaniach nauczania i uczenia się z perspektywy nauczycieli i dyrektorów szkół. W TALIS 2024 uczestniczy ponad 50 krajów.

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął już współpracę z placówkami wylosowanymi do badania w Polsce – 280 szkołami podstawowymi ze wszystkich województw. Uczestnikami badania są dyrektorzy oraz wylosowani nauczyciele klas V-VIII. Dobór szkół i nauczycieli do badania ma charakter losowy, odbywa się według międzynarodowych procedur obowiązujących we wszystkich krajach, które biorą udział w TALIS 2024.

TALIS prowadzone jest w zgodzie ze wszystkimi międzynarodowymi procedurami badawczymi, przestrzegane są przepisy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych. Zebrane dane są poufne, a wyniki są zanonimizowane. Udział jest dobrowolny, ale tylko uczestnictwo wszystkich wylosowanych szkół gwarantuje wiarygodność i reprezentatywność wyników badania.

Informacje o TALIS 2024 dostępne są na poniższych stronach internetowych:

 

Ułatwienia dostępu