9 listopada 2023

III edycja konkursu „Postaw na mediację”

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w III edycji konkursu mediacyjnego Postaw na mediację!

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, jak również rozwijanie umiejętności pracy w grupie poprzez wspólne tworzenie i odgrywanie scenariusza mediacji.

Link do szczegółowych informacji o konkursie:
III edycja konkursu „Postaw na mediację” – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ułatwienia dostępu