15 listopada 2023

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości

Serdecznie zapraszam wytypowanych przez szkoły uczniów wraz z rodzicem lub opiekunem (dyrektorem, nauczycielem) na uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2023/2024, która odbędzie się dla uczniów ze szkoły zlokalizowanej na terenie wymienionego powiatu według następującego porządku:

  • 27 listopada 2023 r., godz. 12.00, aula Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk (miasto Ełk, powiat: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski),
  • 28 listopada 2023 r., godz. 11.00, sala nr 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (miasto Olsztyn, powiat: działdowski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olsztyński, ostródzki i szczycieński),
  • 29 listopada 2023 r., godz. 10.00, sala nr 125 Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg (miasto Elbląg, powiat: bartoszycki, braniewski, elbląski, iławski, lidzbarski i nowomiejski).

Stypendystów proszę o potwierdzenie obecności po przybyciu na spotkanie co najmniej 30 minut przed uroczystością i zajęcie wskazanego miejsca.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Ułatwienia dostępu