24 listopada 2023

Gala Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2023

W dniu 22 listopada 2023 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się Gala Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Uroczystość zorganizował Warmińsko-Mazurski Szkolny Związku Sportowy, natomiast jej byli uczestnikami dyrektorzy szkół, trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Tegoroczna Gala Sportu  została połączona z obchodami 70-lecia istnienia Szkolnego Związku Sportowego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski oraz Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie Ewa Klonowska.

Podczas uroczystości dokonano podsumowania współzawodnictwa dzieci i młodzieży w zawodach sportowych rozgrywanych w roku szkolnym 2022/2023, nagradzając 10 najlepszych szkół z naszego regionu w każdej kategorii pucharami i dyplomami. Gratulując wyróżnionym szkołom i placówkom, Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty podczas swojego wystąpienia  podkreślił istotne znaczenie wychowawczej roli sportu, jego wpływ na  postawę i charakter młodego człowieka. Przekazał także słowa podziękowania tym wszystkim, których wysiłek i wsparcie przyczyniają się do tworzenia właściwych warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz osiągania przez nich sukcesów sportowych.

Nagrody ustawione na drewnianym stole
Mężczyzna przy mikrofonie przed stołem z nagrodami
Grupa osób stojących na scenie na tle banerów reklamowych
Grupa osób z nagrodami stojących na scenie

Ułatwienia dostępu