30 listopada 2023

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki otrzymali dyplomy

W dniach 27 – 29 listopada br. odpowiednio w Ełku, Olsztynie i Elblągu odbyły się uroczystości wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2023/2024 wyróżniono w województwie warmińsko-mazurskim 153 uczniów ze szkół kształcących w formie dziennej, które umożliwiają uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wszyscy musieli spełnić jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem przy najwyższej w danej szkole średniej ocen lub wykazać się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Z kolei w pozostałych dziedzinach wiedzy musieli osiągnąć wyniki co najmniej dobre. Podczas uroczystości w Olsztynie dyplom odebrał również stypendysta Ministra Edukacji i Nauki.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski gratulując stypendystom osiągniętego wyróżnienia powiedział, że na każdy sukces składa się wiele czynników. Najczęściej są to: praca, konsekwencja i wsparcie innych osób. W tym przypadku – wsparcie rodziny, bo to ona formuje świat wartości, bez którego nie można podążać do obranego celu.

Uroczystości uświetniły występy chóru z Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku oraz duetu i tria klarnetowego z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Zebrani usłyszeli w Olsztynie słowa podziękowania skierowane przez reprezentanta stypendystów do dyrektorów, nauczycieli i rodziców za pomoc i wsparcie. Stypendysta podkreślił, iż otrzymane stypendium jest nie tylko wyrazem uznania, ale również zobowiązaniem do dalszego rozwoju podczas edukacyjnej podróży.

Fotorelacja z uroczystości w Olsztynie

Fotorelacja z uroczystości w Elblągu

Fotorelacja z uroczystości w Ełku

Ułatwienia dostępu