1 grudnia 2023

Program WF z AWF – edycja 2024


W 2024 roku ruszy kolejna edycja programu WF z AWF. Inicjatywa jest realizowana we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Na realizację zadania przeznaczymy blisko 30 mln zł. Projekt jest poświęcony szeroko rozumianej profilaktyce prozdrowotnej.

WF z AWF – Aktywny Dzisiaj dla Zdrowia w Przyszłości – edycja 2024 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ułatwienia dostępu