8 stycznia 2024

Wysokość opłaty wnoszonej w 2024 r. przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Minister Edukacji i Nauki w dniu 21 grudnia 2023 r. ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2024 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2024 roku wynosi 1290,65 zł.

Załączniki:

Wysokość opłaty wnoszonej w 2024 r. przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Ułatwienia dostępu