8 stycznia 2024

WAP.272.1.2024.MP – Zapytanie ofertowe: sukcesywna dostawa paliwa do samochodów służbowych Kuratorium Oświaty w Olsztynie w systemie rozliczeń bezgotówkowych.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ułatwienia dostępu