18 stycznia 2024

WAP.272.2.2024.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa tabletów na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ułatwienia dostępu