22 stycznia 2024

„Bezpieczne przebywanie i uprawianie sportów wodnych na zamarzniętych akwenach” – spotkanie z dziećmi i młodzieżą

Kobieta stojąca na podium.

18 stycznia 2024 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się spotkanie pt. „Bezpieczne przebywanie i uprawianie sportów wodnych na zamarzniętych akwenach” adresowane do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem wydarzenia było Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Grupa Specjalna Płetwonurków RP.

Spotkanie wpisuje się w apel wystosowany przez pełniącą obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Jolantę Skrzypczyńską do pomiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zorganizowanych form wypoczynku, ale także podczas spędzania czasu wolnego w środowiskach lokalnych.

Celem spotkania było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez młodzież, a także uświadomienie młodzieży zagrożeń, z jakimi mogą mieć do czynienia w czasie zimowego wypoczynku i przygotowanie do odpowiedniej reakcji.

Uczestników spotkania przywitała pełniąca obowiązki Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Jolanta Skrzypczyńska, która życzyła uczniom zdrowych i bezpiecznych ferii, a także regeneracji sił i odpoczynku.

O tym, jak być nad wodą bezpiecznym i jak bezpiecznie uprawiać sporty wodne mówił Maciej Rokus – szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP.

Licznie zgromadzonym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaprezentowano sprzęt asekuracyjny i ratunkowy. Dzieci dowiedziały się, jak należy go używać, a także co robić w niebezpiecznej sytuacji – jak pomóc sobie oraz innym.

Mężczyzna stojący na podium.Prowadzący spotkanie - szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP
Grupa osób w pokoju.Uczestnicy spotkania
Mężczyzna w garniturze wygłasza prezentację dla grupy dzieci.Uczestnicy spotkania

Ułatwienia dostępu