30 stycznia 2024

Technik elektromobilności – nowy zawód

Od 1 września 2024 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe mogą rozpocząć kształcenie w zawodzie technik elektromobilności. Rozporządzenie w tej sprawie zostało podpisane 27 grudnia 2023 r. Wprowadzenie tego zawodu do klasyfikacji, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, to odpowiedź na potrzeby rynku pracy w branży motoryzacyjnej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/technik-elektromobilnosci–nowy-zawod-w-klasyfikacji-zawodow-szkolnictwa-branzowego2

Ułatwienia dostępu