19 lutego 2024

Konferencja „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają do udziału
w konferencji otwierającej projekt pozakonkursowy realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych
pn. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.

Chcąc podkreślić jeden z priorytetów projektu, jakim jest wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, konferencja będzie realizowana pod tytułem: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania”.

Wydarzenie to odbędzie się 28 lutego 2024 r. w ADN Centrum Konferencyjne przy ul. Grzybowskiej w Warszawie.

Konferencja prowadzona będzie w formule hybrydowej – możliwy jest udział stacjonarny lub online.

Celem wydarzenia będzie identyfikacja kluczowych działań, które powinny zostać podjęte w obszarze wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym sposobów ich realizacji we współpracy międzyinstytucjonalnej oraz międzysektorowej.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie internetowej Instytut Badań Edukacyjnych (https://ibe.edu.pl/index.php/pl/konferencja-eduw).

W załączeniu agenda konferencji.

Załącznik:

Agenda_konferencji_28_02_2024_z_linkiem

Ułatwienia dostępu