25 marca 2024

Bezpłatne pakiety edukacyjne poświęcone problemowi cyberprzemocy przygotowane w ramach projektu Sieciaki.pl

Nowe propozycje edukacyjne „Sieciaki. Jest nas więcej” przygotowane w ramach projektu Sieciaki.pl, który od wielu lat wspiera szkoły w edukowaniu dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, poświęcone są problemowi cyberprzemocy. Mają na celu uwrażliwienie uczniów i uczennic na problem przemocy w sieci, zapoznanie ich z możliwymi konsekwencjami cyberprzemocy, nauczenie reagowania na cyberprzemoc oraz promowanie kulturalnej komunikacji i konstruktywnej krytyki.

Przeznaczone są dla nauczycieli pracujących z uczniami w klasach 1-2 szkół podstawowych.

W skład pakietu wchodzi:

  • scenariusz 2 lekcji,
  • książka „Sieciaki. Jest nas więcej” (1 szt.),
  • plakaty (2 szt.),
  • pomarańczowe sznurówki dla dzieci (30 szt.).

Aby otrzymać pakiet edukacyjny, należy wejść na stronę Sieciaki.pl i wypełnić formularz rejestracyjny: Sieciaki.pl – Dla szkoły – Darmowy pakiet. Każda szkoła może dokonać zamówienia jednego pakietu. Pakiety zostaną bezpłatnie dostarczone bezpośrednio do szkół.

Pakiety w wersji online można zobaczyć i pobrać na stronie: sieciaki.pl/dla-szkoly/scenariusze-lekcji.

Ułatwienia dostępu