27 lutego 2024

Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Lekcja on-line: Grudzień 1970. Radom-Ursus 1976

Szanowni Państwo

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zaprasza na kolejną lekcję on-line w ramach III edycji projektu edukacyjnego pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”.

Prowadzący zajęcia 5 marca br. (godz. 10.45-11.30) skupią się na dwóch tematach:

  1. Grudzień 1970

Jako pierwszy głos zabierze Mateusz Wojciechowski  z olsztyńskiej Delegatury IPN. Tematem referatu będą wydarzenia, które objęły miasta Wybrzeża w pamiętnym grudniu 1970 r. We wstępie zostaną omówione następujące zagadnienia: ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej pod koniec lat 60-tych oraz przyczyny podwyżek cen artykułów pierwszej potrzeby. Następnie referent opisze strajki i protesty mieszkańców Wybrzeża, a potem opowie o radykalnych i brutalnych krokach, jakie podjęło kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec protestujących. Zwróci przy tym uwagę na osobę Władysława Gomułki, a zwłaszcza na Józefa Cyrankiewicza, czyli ludzi odpowiedzialnych za krwawe stłumienie strajków. Na końcu wystąpienia referent powie o upamiętnieniu ofiar Grudnia 1970.

 

  1. Radom-Ursus 1976

Dawid Zagził z olsztyńskiej Delegatury IPN będzie z kolei mówił o wydarzeniach z 1976 r. „Czerwiec ’76 ” to kolejna fala protestów społecznych, poprzez które polskie społeczeństwo postanowiło wyrazić swój sprzeciw wobec komunistycznej władzy nad Wisłą. W odpowiedzi na drastyczną podwyżkę cen, 25 czerwca 1976 r. w ponad 90 zakładach przemysłowych rozpoczęły się strajki. Największe rozmiary przybrały one w Radomiu, Ursusie i Płocku.

Informacje o kolejnych spotkaniach będą sukcesywnie ogłaszane na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich chętnych o wcześniejszą rejestrację poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Termin rejestracji w przypadku najbliższej lekcji – do 4 marca 2024 r. Link do spotkania wysyłany jest automatycznie przez system po wypełnieniu formularza.

Ułatwienia dostępu