12 marca 2024

Ogólnopolski konkurs Murale Pamięci

Jeszcze do 31 marca szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłaszać swój udział w konkursie Murale Pamięci „Dumni z Powstańców”. Projekt ma na celu zainspirowanie młodych ludzi do organizacji lokalnych wydarzeń historycznych upamiętniających obchody trwającej obecnie 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ogolnopolski-konkurs-murale-pamieci-dumni-z-powstancow

Ułatwienia dostępu