7 marca 2024

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

23 lutego 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu wzięli udział Pani Jolanta Weronika Skrzypczyńska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty oraz Pan Mariusz Rydzio – Wicedyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

W pierwszej części zebrania Pan Mariusz Rydzio przedstawił skład nowo powołanej Rady, a także podsumował jej działania zrealizowane w latach 2021-2023.

Podczas spotkania omówiono kwestie dotyczące najistotniejszych zmian w prawie oświatowym. Pan wicedyrektor poruszył temat obowiązku przygotowania i wprowadzenia przez szkoły standardów ochrony małoletnich, natomiast Pani Danuta Bamburek – zastępca przewodniczącego Rady Dyrektorów – przedstawiła zmiany w realizacji wychowania fizycznego.

Tematem przewodnim spotkania było wypracowanie przez Radę propozycji do projektu Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji w Polsce. Efekt przeprowadzonych konsultacji stanowiło przygotowanie materiału, który został przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej w formie propozycji i wniosków.

Dyrektorzy zaplanowali także działania na obecne półrocze roku szkolnego 2023/2024, mające na celu podnoszenie jakości pracy szkół podstawowych naszego województwa.

Ułatwienia dostępu