20 marca 2024

Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Lekcja on-line: Wybór Papieża-Polaka i I Pielgrzymka do Polski. Powstanie „Solidarności”

Szanowni Państwo

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, zaprasza na kolejną lekcję on-line w ramach III edycji projektu edukacyjnego pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”.

Prowadzący zajęcia 26 marca br. (godz. 10.45-11.30) skupią się na dwóch tematach:

  1. Wybór Papieża-Polaka i I Pielgrzymka do Polski

Dr Krzysztof Kierski z olsztyńskiej Delegatury IPN omówi przełomowy moment w historii Polski, jakim był wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża, pierwszego od 450 lat kapłana nie będącego Włochem. Decyzja ta spowodowała, że świat zwrócił uwagę na Polskę, w której od kilkudziesięciu lat władze komunistyczne walczyły z Kościołem i religią. Wybór Polaka na papieża 16 października 1978 r. natychmiast postawił przed Kościołem katolickim w Polsce i władzą komunistyczną kwestię jego przyjazdu do kraju, co nastąpiło 2 czerwca 1979 r. Jak odbywały się przygotowania do pierwszej pielgrzymki do Polski i jak wyglądał jej przebieg dowiemy się o tym na najbliższej lekcji online.

  1. Powstanie „Solidarności”

Temat „Powstanie Solidarności” obejmuje wydarzenia poprzedzające rejestrację 10 listopada 1980 r. przez Sąd Najwyższy w Warszawie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wydarzenie to poprzedzone zostało nasileniem się kryzysu gospodarczego, co z kolei skutkowało falą strajków w sierpniu z 1980 r. Ich skala była na tyle duża, że doprowadziły one do poważnych zmian gospodarczych oraz społeczno-politycznych. Ich następstwem było też powstanie NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej, której działania ostatecznie doprowadziły do przemian 1989 roku – obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego. Podczas zajęć, prowadzonych przez Karolinę Retkowicz z olsztyńskiej Delegatury IPN, zaprezentowane zostaną przyczyny fali strajków, skutki porozumień sierpniowych oraz termin „karnawał solidarności”.

Informacje o kolejnych spotkaniach będą sukcesywnie ogłaszane na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich chętnych o wcześniejszą rejestrację poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Termin rejestracji w przypadku najbliższej lekcji – do 25 marca 2024 r. Link do spotkania wysyłany jest automatycznie przez system po wygaśnięciu formularza (około 24h przed wydarzeniem).

UWAGA!

Należy sprawdzić czy wpisany adres e-mail jest poprawny, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa udział w spotkaniu.

Ułatwienia dostępu