25 marca 2024

Europejski Konkurs European Language Label 2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w konkursie European Language Label (czyli Europejskiego znaku innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych). ELL to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w  1998 r.

Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

Celem konkursu jest :

  • Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych
  • Motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce
  • Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych
  • Uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego
  • Promowanie różnojęzyczności

Termin zgłoszeń: od 15 marca do 14 czerwca 2024 roku

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: European Language Label (ell.org.pl)

Ułatwienia dostępu