25 marca 2024

Prace domowe w szkole podstawowej nieobowiązkowe

Minister Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie dotyczące prac domowych oraz oceny klasyfikacyjnej z religii i etyki. Od kwietnia w szkołach podstawowych prace domowe będą nieobowiązkowe i nieoceniane.

https://www.gov.pl/web/edukacja/podpisanie-rozporzadzenia

 

Ułatwienia dostępu