27 marca 2024

Ogólnopolski konkurs „Paryż’24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich”.

Z okazji setnej rocznicy pierwszego startu polskiej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie „Paryż’24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich”.

Do udziału w wydarzeniu IPN zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic i klubów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej  poświęconej polskiemu olimpijczykowi, którego sukcesy sportowe w duchu zasad fair play na arenie międzynarodowej zachwyciły świat, dając radość rodakom i propagując dobre imię Polski. Termin nadsyłania prac: do 10 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora: Ogólnopolski konkurs „Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich” – zgłoszenia do 10 maja 2024 – Aktualności – Instytut Pamięci Narodowej (ipn.gov.pl)

Ułatwienia dostępu