27 marca 2024

800 e-zasobów do kształcenia zawodowego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE)

Ośrodek Rozwoju Edukacji informuje, że na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://zpe.gov.pl/ dostępne są e-materiały do kształcenia zawodowego. W zakładce Kształcenie zawodowe znajdują się interaktywne i zgodne z aktualną podstawą programową e-materiały, opracowane dla wybranych kwalifikacji i zawodów kształcenia zawodowego.

Jednym ze sposobów zapewniania wysokiej jakości edukacji jest wykorzystywanie możliwości, jakie dają – w dobie społeczeństwa informacyjnego – technologie informacyjno-komunikacyjne. Są one niezbędne w życiu codziennym  i na rynku pracy, co stawia przed szkołami konieczność wprowadzania zmian w zakresie pracy z uczniami.  Odpowiedzią na tę potrzebę jest 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego, współtworzonych i upowszechnianych w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego, które sukcesywnie są udostępniane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Projekt ORE jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W załączeniu „Przewodnik po e-materiałach do kształcenia zawodowego„.

Ułatwienia dostępu