27 marca 2024

Projekt „Bądź Unplugged”

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany jest na zlecenie Ministra Edukacji, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

Do udziału w projekcie zapraszamy pięcioosobowe zespoły nauczycieli, pedagogów, psychologów zatrudnionych w Państwa szkole.

Projekt jest realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku planujemy zrealizować 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

W każdym z zaplanowanych szkoleń mogą wziąć udział cztery pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

Szkolenia dla szkół z województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2024 zostały zaplanowane w dniach 27-28.09.2024 r.

Więcej informacji na temat projektu „Bądź Unplugged”, w tym informacje o miejscowościach, w których realizowane będą szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy udziału w projekcie, znajdą Państwo na stronie internetowej poświęconej projektowi: Bądź Unplugged. 2022-2024 – Fundacja Pozytywnej Profilaktyki (pozytywnaprofilaktyka.org)

Informacje na temat rekrutacji do szkolenia można uzyskać także pod numerem telefonu 452 929 828.

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie i do wdrożenia w Państwa szkołach skutecznego i atrakcyjnego dla uczniów programu profilaktycznego.

Ułatwienia dostępu