2 kwietnia 2024

Termin składania wniosków w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku

Przedstawiciele organów prowadzących
publiczne szkoły podstawowe
w województwie warmińsko-mazurskim

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że na stronie „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl) została zaktualizowana dokumentacja dotycząca naboru w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zmiany dotyczą wzoru wniosku organu prowadzącego do Wojewody i wzoru protokołu dla Zespołu Wojewody.

Datą decydującą o dochowaniu terminu 30 kwietnia 2024 r., o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (poz. 91) jest data wpływu do Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a nie data stempla pocztowego.

Ułatwienia dostępu