30 kwietnia 2024

Webinar „Aktywna Tablica 2024. Najnowsze pomoce edukacyjne i pomysły wspierające naukę programowania w #Python oraz rodzime rozwiązania rzeczywistości immersyjnej (VR)”

Learnetic SA zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, a także pracujących w starszych klasach szkoły podstawowej, poświęconemu w całości tegorocznej (ostatniej) edycji dofinansowania z rządowego programu „Aktywna tablica”. W czasie spotkania eksperci skupią się na potrzebach i wsparciu szkół w zakresie pomocy w wirtualnym laboratorium przyrodniczym – Chemia, Biologia, Fizyka, Geografia, a także nauczaniu programowania.

Prelegenci opowiedzą o tym, jak tworzyć interaktywne interdyscyplinarne projekty z obszaru STEAM, wykorzystując możliwości programowania i doświadczeń praktycznych, a także o przyszłości technologii immersyjnej w połączeniu z interaktywnymi materiałami edukacyjnymi. W ramach wydarzenia nie zabraknie także technicznych informacji dla szkół na temat składania wniosków o dofinansowanie w tegorocznej edycji programu „Aktywna tablica”.

Podczas spotkania wystąpią m.in.:

  • Zbyszek Karwasiński – trener, konsultant ds. edukacji w Dziale Zaawansowanej Wizualizacji i Interakcji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, specjalista ds. edukacji STEAM i kompetencji cyfrowych. Lider Zespołu Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS w Poznaniu.
  • Marcin Paks – specjalista w zakresie tworzenia i rozwoju produktów edukacyjnych, współorganizator grupy Superbelfrzy RP. Koordynator ICT w Śląskiej Szkole Jakości, Członek Rady Programowej Szkoła 4.0 oraz ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej Komet@ oraz doradca Fundacji EdTech Poland.

Termin spotkania: 7 maja 2024, godz. 11:00-13:00

Rejestracja: Aktywna Tablica 2024. VR & programowanie (clickmeeting.com)

Ułatwienia dostępu