24 maja 2024

Konkurs DZIKie podwórka – szukamy bezkręgowców!

Zespół Edukacji Fundacji WWF Polska zaprasza nauczycielki/li wychowania przedszkolnego oraz klas 0-3 do udziału w konkursie!


W otoczeniu placówek edukacyjnych spotkać można wiele niezwykłych stworzeń. Konkurs ma na celu zachęcić nauczycielki/nauczycieli i ich podopiecznych do pochylenia się nad niezwykle bogatą grupą drobnych stworzeń, które pełnią bardzo ważne role w środowisku przyrodniczym.

Więcej informacji na stronie internetowej:
DZIKie podwórka – szukamy bezkręgowców | WWF Polska

Ułatwienia dostępu