27 maja 2024

Aplikacja cyfrowa Test Fus – ocena poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów w szkole podstawowej.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie realizuje od 2021 roku
Program „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Jednym z wiodących
założeń w/w programu jest ocena poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych
uczniów szkół podstawowych, prowadzona w ramach projektu naukowego, którego
pomysłodawcą i realizatorem jest Filia AWF w Białej Podlaskiej.

Efektem działań zespołu badawczego jest stworzenie m.in. narzędzia badawczego, opartego
na nowoczesnej technologii – Aplikacji cyfrowej Test Fus. Narzędzie to jest aplikacją
cyfrową ułatwiającą przeprowadzenie Testu FUS, którego poziom pozwala określić
kompetencję ruchową ucznia, bazując na ocenie wykonania 6 różnych zadań ruchowych,
związanych z niezbędnymi do podejmowania wielu sportów umiejętnościami. Aplikacja
została przygotowana na potrzeby lekcji wychowania fizycznego dla pierwszego i drugiego
etapu edukacyjnego.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: Test fundamentalnych umiejętności ruchowych w sporcie (FUS) – AWF Filia w Białej Podlaskiej: Studia Biała Podlaska (awf-bp.edu.pl)

Ułatwienia dostępu