31 maja 2024

Ogłoszenie konkursu „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników”

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza konkurs, którego celem jest wybór 12 szkół
podstawowych, w których zostaną pilotażowo wdrożone modułowe e-podręczniki do 12
przedmiotów: biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, matematyki, informatyki,
historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, muzyki i plastyki, zamieszczone na
Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Link do szczegółowych informacji na stronie internetowej ORE:
Ogłoszenie konkursu „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników”. – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

Ułatwienia dostępu