11 czerwca 2024

Wręczenie certyfikatów Przez historię z „Niezwyciężonymi”

W siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 4 czerwca br. odbyła się gala podsumowująca projekt edukacyjny Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie. W ciągu trzech lat prac nad projektem, dzięki lekcjom on-line, uczniowie starszych klas szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych naszego województwa mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami okresu od odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. po upadek komunizmu. Cały materiał edukacyjny podzielony został na trzy części w układzie chronologicznym. Wszystkie spotkania odbywały się według ustalonego schematu – po krótkiej wypowiedzi osoby wprowadzającej uczestnicy oglądali fragment animacji „Niezwyciężeni”, a następnie zapoznawali się z wystąpieniami dwóch pracowników IPN. Po każdorazowej lekcji na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie umieszczane było omówienie poruszanych wcześniej zagadnień, a także osobno zaproszenie na następne wydarzenie.

Na pierwszą edycję, w roku szkolnym 2021/2022, przypadło 6 spotkań, podczas których omówiono 12 problemów. W trakcie jej trwania prelegenci, posiłkując się przy tym bogatym materiałem ikonograficznym, przybliżyli uczniom problematykę walk o odzyskanie niepodległości oraz historię II Rzeczpospolitej. Lekcje te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W roku szkolnym 2022/2023 przystąpiono do realizacji II edycji. Tym razem, podczas dziewięciu spotkań on-line uczniowie mieli możliwość poznać dzieje oporu narodu polskiego w latach 1939-1945 wobec obydwu totalitaryzmów – narodowo-socjalistycznej III Rzeszy oraz Związku Sowieckiego. Również te zajęcia spotkały się z dużym odzewem ze strony szkół naszego województwa. Utwierdziło to pomysłodawców w przekonaniu, że istnieje potrzeba kontynuowania przedsięwzięcia. W roku szkolnym 2023/2024 zapoczątkowano III edycję projektu Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Została ona poświęcona historii Polski w latach 1945-1989 i składała się z 8 lekcji (16 problemów). Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie mieli możliwość zapoznać się z niełatwą, najnowszą historią naszej ojczyzny. Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch edycji, również zajęcia wchodzące w skład trzeciego bloku tematycznego zyskały wśród uczniów wielu słuchaczy.

Na gali podsumowującej projekt Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Jolanta Weronika Skrzypczyńska pogratulowała szkołom z tytułu przyznania certyfikatu uczestnictwa w programie Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Reprezentujący Delegaturę IPN w Olsztynie dr Krzysztof Kierski odniósł się do problematyki poruszanej w trakcie lekcji on-line. Prowadzący galę Bartłomiej Zaremba przedstawił zarys idei projektu. Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie certyfikatów uczestnictwa przedstawicielom uhonorowanych szkół, którego dokonali Pani Kurator oraz dr Kierski. Elementami uzupełniającymi spotkanie był wykład dra Krzysztofa Kierskiego „Wybory 4 czerwca 1989 r.” oraz projekcja animacji „Niezwyciężeni”.

Ułatwienia dostępu