12 czerwca 2024

Ogólnopolski Konkurs Biograficzny „Moja Rodzina”

Ośrodek Badań Biograficznych Akademii Zamojskiej ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą „Moja Rodzina”. Celem turnieju jest upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia biografii w wychowaniu młodych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem istoty więzi międzypokoleniowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką rysunkową (kredkami świecowymi, ołówkowymi, pastelami, flamastrami, kredą, świecą, węglem), malarską (farba akwarelowa, olejna, akrylowa), wydzieranką lub wycinanką z papieru lub z tkanin. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych. Prace konkursowe można zgłaszać do 15 lipca 2024 r. Ocena prac konkursowych i wybór zwycięzców przez Jury konkursowe odbędzie się w terminie 15 lipca – 31 sierpnia 2024 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 10 września 2024 r. Laureaci otrzymają dyplomy oraz indywidualne wartościowe nagrody. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną także wystawione na wystawie oraz opublikowane na stronie organizatora.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu oraz na stronie:  https://edukacjabiograficzna.pl/index.php/2024/05/28/ogolnopolski-konkurs-biograficzny-moja-rodzina/

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu Moja rodzina

Ułatwienia dostępu