9 lipca 2024

Konkurs plastyczny „Zło dobrem zwyciężaj”

W związku z przypadającą w tym roku 40. rocznicą śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas 6-8 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Zło dobrem zwyciężaj”. Ma on na celu poszerzenie i ugruntowanie wiedzy młodzieży o niezłomnym kapłanie – kapelanie „Solidarności”, który w 2010 r. został ogłoszony błogosławionym Kościoła Katolickiego. Organizatorzy pragną zachęcić uczniów do łączenia poszukiwań historycznych z technikami plastycznymi, do rozwijania wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni w połączeniu z nauką historii. Prace konkursowe wraz Formularzem Uczestnika podpisanym przez Uczestnika, rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika, należy wysłać na adres:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Delegatura w Olsztynie
ul. Jagiellońska 46
10-273 Olsztyn

lub dostarczyć osobiście do Delegatury IPN w Olsztynie.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 30 września 2024 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi przed 15 października 2024 r.

Kontakt:
Karolina Retkowicz, Delegatura IPN w Olsztynie, ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn
tel. 89 521 48 08, e-mail: karolina.retkowicz@ipn.gov.pl

Załączniki

regulamin popiełuszko
Data: 2024-07-09, rozmiar: 126 KB
zalacznik_do_konkursu
Data: 2024-07-09, rozmiar: 81 KB

Ułatwienia dostępu