Kategoria: Terminarz

27 października 2016

Terminarz składania wniosków o ordery, odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody w 2018 r.

Terminarz składania wniosków w 2018 r.

L.P.  

RODZAJ:

 

TERMIN: WYMAGANE DOKUMENTY:
1. ORDERY i ODZNACZENIA PAŃSTWOWE 22 stycznia 2018 r. 1) wniosek o nadanie orderu, odznaczenia,

2) zapytanie o udzielenie informacji
o osobie (wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1),

3) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

2. TYTUŁ HONOROWY PROFESORA OŚWIATY 2 lutego 2018 r. 1) informacja o kandydacie do tytułu honorowego profesora oświaty wraz
z uzasadnieniem (w wersjach: papierowej

i edytowalnej elektronicznej na płycie CD),

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie kandydata.

3. MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 23 lutego 2018 r. 1) wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

4. NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 18 maja 2018 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.

5. NAGRODA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY 22 czerwca 2018 r. 1) wniosek o przyznanie nagrody Warmińsko – – Mazurskiego Kuratora Oświaty,

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy.