Kategoria: Kursy – wychowawca, kierownik wypoczynku

Zmiana wzoru wniosku o wyrażenie zgody na organizację kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawce wypoczynku

Szanowni Państwo

Informujemy, że uległ zmianie wzór wniosku o wyrażenie zgody na organizację kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania zgody i wzory załączników zawarte są w karcie informacyjnej dostępnej na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce – Rodzice i Uczniowie – Wypoczynek – Kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku.

Aktualizacja zasad zgłaszania i organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo
Organizatorzy wypoczynku

Przypominamy Państwu o obowiązku przestrzegania przepisów dotyczących organizowania różnego rodzaju form wypoczynku i rekreacji.

Informujemy, że każdy podmiot organizujący wypoczynek dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich
i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, obowiązany jest do zgłoszenia wypoczynku dla dzieci i młodzieży w elektronicznej BAZIE WYPOCZYNKU pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl.

W celu wypełnienia formularza należy zapoznać się z instrukcją dla organizatora zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zachęcam również do korzystania z informacji umieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty
w Olsztynie pod adresem: www.ko.olsztyn.pl w zakładce wypoczynek.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zgłaszania i organizowania wypoczynku dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie w zakładce – Rodzice i Uczniowie-Wypoczynek – Podstawowe informacje – organizacja wypoczynku.