Kategoria: Dyrektorzy szkół

7 lipca 2021

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Prawie – Dyrektor II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.

Celem Olimpiady jest rozpowszechnienie wśród młodzieży wiedzy i szacunku dla prawa.

Siedzibą Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Wiedzy o Prawie w województwie warmińsko-mazurskim jest III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
(al. Sybiraków 3, 10-256 Olsztyn).

Szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji olimpiady zostaną podane przez Organizatorów.

Informacje ogólne są dostępne na stronie:

https://olimpiadaprawa.pl/bie%C5%BC%C4%85ca-edycja.html

6 lipca 2021

V edycja konkursu Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół

kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

 

Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza piątą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia  „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Organizator zaprasza szkoły branżowe, technika, szkoły policealne do zgłaszania wdrażanych rozwiązań mających na celu zapewnienie jakości kształcenia i pracy szkoły.

 

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest identyfikacja, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

 

Zasady naboru oraz szczegółowy harmonogram tegorocznej edycji są opublikowane
na stronie internetowej www.najlepszazawodowa.pl, w zakładce „konkurs”. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 14 czerwca do 16 lipca 2021 roku.

9 czerwca 2021

Sprawozdanie z Rządowego programu „Aktywna tablica” 2020 r. – korekta sprawozdania dyrektora szkoły

Dotyczy: podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz Przedstawiciele innych organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz SOSW,
Dyrektorzy szkół
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

W imieniu MEiN uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. została dokonana korekta w sprawozdaniu dyrektora szkoły umieszczonym na stronie internetowej MEiN. Dołączony został pkt. 3 w części IV sprawozdania. W związku z powyższym należy złożyć sprawozdanie dyrektora szkoły do organu prowadzącego na właściwym formularzu, dostępnym na: www.gov.pl

Szkoły, które już wypełniły wersję elektroniczną sprawozdania, prosimy o powtórne wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie: www.ko.olsztyn.pl