Kategoria: Dyrektorzy szkół

17 września 2020

Międzynarodowa konferencja „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wparcia rodziny”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji online: „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wparcia rodziny (WWR)”.

Tematem przewodnim pierwszego dnia konferencji będzie prezentacja:

  • polityki i praktyki w zakresie wczesnej edukacji i wsparcia dziecka i rodziny,
  • działań podejmowanych w różnych sektorach i przy dostępnych zasobach,
  • propozycji nowych rozwiązań pozwalających na budowanie zintegrowanego systemu wsparcia.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie dyskusji na temat pokonania barier we wdrażaniu nowego modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie oraz wypracowaniu rekomendacji dotyczących dalszych działań w tym zakresie.

Konferencja odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2020 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rekrutacja na konferencję odbywa się za pomocą formularza elektronicznego.

  • I dzień konferencji: 24 września 2020 r.
    (rekrutacja otwarta) szkolenia.ore.edu.pl
  • II dzień konferencji: 25 września 2020 r.
    (udział na podstawie imiennych zaproszeń)

Szczegółowe informacje pod adresami stron internetowych:
1.MEN: www.gov.pl
2.ORE: www.ore.edu.pl

15 września 2020

Rady rodziców – webinarium

Fundacja „Rodzice Szkole” zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone zakładaniu, działalności oraz gospodarce finansowej rad rodziców.

Osoby zainteresowane mogą zapisywać się na ww. webinarium za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji: www.rodziceszkole.edu.pl.

Webinarium odbędzie się 24 września 2020 r. o godz. 19.00.

7 września 2020

Przyznane tytuły „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz” za r. szk. 2019/2020

20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły powołanej Zarządzeniem Nr 46/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tytułu w kategorii „Zawodowy Pracodawca” oraz w kategorii „Zawodowy Mistrz” za rok szk. 2019/2020.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY PRACODAWCA” otrzymali pracodawcy, którzy podejmują szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżniają się wysoką jakością tych działań.

Wykaz Pracodawców, którym został przyznany Tytuł Zawodowy Pracodawca za r. szk. 2019/2020 :

Lp. Nazwa Podmiotu składającego wniosek Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nazwa Pracodawcy Imię i nazwisko Prezesa Firmy/dyrektora/właściciela
1 ZSZ im S. Staszica i CKU w Ostródzie Anna Teodorowicz Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.,
ul. 11-go Listopada 26, 14-100 Ostróda
Prezes Sławomir Garwacki
2 Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie Katarzyna Chamerska ERKO sp. z o.o. sp.k., ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo Piotr Pętlak
3 Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie Joanna Sokół Nadleśnictwo Zaporowo, Piórkowo 8, 14-526 Płoskinia Nadleśniczy Stanisław Warpechowski
4 Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Arkadiusz Gnoza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Krzysztof Wałdowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Olsztynie
5 Zespół Szkół w Lubawie Anna Empel Ikea Industry Lubawa Prezes Nikelewski Zbigniew

Szkoły, z inicjatywy których zostały przyznane Tytuły otrzymują wyróżnienia w postaci Tytułu PARTNER PRACODAWCY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY MISTRZ” przyznano osobom, które wyróżniają się w swojej pracy wyjątkową postawą jako nauczyciel zawodu:

Lp. Nazwa Podmiotu składającego wniosek Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nazwa Pracodawcy Imię i nazwisko osoby wyróżnionej
1 Zespół Szkół Zawodowych
w Braniewie
Joanna Sokół Danuta Szałek, Salon Fryzjerski w Braniewie, ul. Kościelna 1,
14-500 Braniewo, instruktor szkolenia praktycznego i pracodawca
Danuta Szałek
2 Zespół Szkół Zawodowych
w Braniewie
Joanna Sokół Wioletta Pieciukiewicz, Studio Line w Braniewie, ul. Kościuszki 75,
14-500 Braniewo, instruktor szkolenia praktycznego i pracodawca
Wioletta Pieciukiewicz
3 Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Arkadiusz Gnoza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Olsztynie
Jan Michałowski

Gratulujemy Zwycięzcom

26 sierpnia 2020

Przerwa na czytanie

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie, pt.: Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszenia oraz regulamin dostępne:

https://womgorz.edu.pl/index.php?view=k&lng=1&k=885&page_no=&t=4947

19 sierpnia 2020

Termin składania wniosków o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z trudnościami wynikającymi z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (m.in. dotyczącymi ubiegania się o rekomendacje) wydłużono termin składania wniosków o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie” do 4 września 2020 roku.