Kategoria: Dyrektorzy szkół

23 listopada 2020

I Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Warmii i Mazur im. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko – Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu

Jury Konkursu, po przesłuchaniu nadesłanych utworów muzycznych i dokonaniu oceny uwzgledniającej dobór repertuaru, interpretację utworu oraz wrażenie artystyczne, zakwalifikowało do II etapu Konkursu następujących wykonawców:

Kategoria I

Diana Czajkowska
Weronika Klejnowska
Natalia Pawelska

Kategoria II

Lena Osenkowska
Klaudia Akacka
Roksana Czajkowska
Natalia Koszykiewicz
Aleksandra Jadeszko
Małgorzata Salmanowicz
Julia Mączyńska
Amelia Glinka
Klaudia Nowak
Oliwia Sumicka
Kinga Jankiewicz

Kategoria III

Katarzyna Dedo

Kategoria IV

Zespół SŁOWICZEK

Kategoria V

Zespół w składzie: Lena Wawierowska, Martyna Ciesielska, Gabriela Kuleta, Nikola Brzozowska

Gratulujemy !

Jednocześnie informujemy, że ze względu zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii koronawirusa w Polsce, o terminie oraz formie przeprowadzenia II etapu Konkursu zostaną powiadomieni opiekunowie uczniów – nauczyciele, których nazwiska podano w karcie zgłoszenia.

10 listopada 2020

Wirtualne Dni Dawcy Szpiku – projekt Fundacji DKMS

Fundacja DKMS zaangażowała się w szerzenie idei dawstwa szpiku i wiedzy na temat nowotworów układu krwionośnego oraz rejestracji w bazie Fundacji DKMS. W związku z panującą pandemią Fundacja zachęca do wzięcia udziału w Wirtualnym Dniu Dawcy Szpiku organizowanym w ramach projektu #KOMÓRKOMANIA. Projekt dedykowany jest szkołom ponadpodstawowym. Szerzenie idei dawstwa szpiku i zaangażowanie pedagogów oraz uczniów, kształtuje w nich prospołeczne zachowanie oraz uczy podejmowania świadomych decyzji niesienia pomocy osobom potrzebującym.

Szczegóły projektu na stronie: www.dkms.pl

3 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego

 

WNP.5532.4.3.2020.JW                                                       Olsztyn, 2 listopada 2020 r.

 

Na podstawie § 19 b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 tj.) informuję, że od dnia 5 listopada 2020 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego rozpocznie się monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach z wykorzystaniem arkusza monitorowania dostępnego na platformie Systemu Ewaluacji Oświaty (www.seo2.npseo.pl).

Proszę o wypełnienie arkusza monitorowania w nieprzekraczalnym terminie
do końca listopada 2020 r.

28 października 2020

Zaproszenie do współpracy przy projekcie promocji zawodu sprzedawcy

Akademia Umiejętności Eurocash, zaprasza szkoły branżowe i technika kształcące w zawodzie sprzedawcy, technika handlowca oraz magazyniera-logistyka do nieodpłatnej współpracy przy projekcie promującym zawód sprzedawcy. Projekt realizowany jest pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Agencja Umiejętności Eurocash jest oficjalnym partnerem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Podczas Wirtualnego Festiwalu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”, za pomocą interaktywnych metod szkoleniowych, promować będzie wśród młodych ludzi proces kształcenia zawodowego, pokaże im możliwości kariery w zawodzie sprzedawcy oraz podpowie, jak samodzielnie zdiagnozować swoje mocne strony i talenty, ułatwiające planowanie swojej przyszłości – 9 listopada 2020 r., uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć bezpłatny udział w projekcie korzystając z klas multimedialnych w szkołach lub indywidualnie (zdalnie) – na osobistych komputerach lub telefonach.

Tematyka zaplanowanych warsztatów i prelekcji jest następująca:

 • Ścieżka kariery w Eurocash: „od kasjera/magazyniera – do managera”,
 • Zaplanuj swoją przyszłość: „od marzenia – do spełnienia”,
 • Kształcenie zawodowe jako pierwszy krok do kariery zawodowej,
 • Czy warto próbować zmieniać świat wokół siebie?

Szkoły branżowe i technika uzyskają bezpłatny dostęp do nowoczesnej platformy edukacyjnej,
z której na co dzień korzystają właściciele, kierownicy i pracownicy sklepów franczyzowych oraz partnerskich Grupy Eurocash. Wśród zasobów platformy edukacyjnej znajduje się mi.in.:

 • ponad 70 interaktywnych i angażujących kursów e-learningowych,
 • 27 e-szkoleń, czyli krótkich filmów instruktażowych z pigułką wiedzy (np. dobre praktyki w obsłudze klienta, zarządzanie stoiskiem owoce-warzywa, merchandising),
 • 60 nagrań z webinarów, czyli szkoleń prowadzonych na żywo on-line przez ekspertów
  i praktyków (wśród tematów m.in. obsługa klienta, podstawy BHP i HACCP, układanie półki).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej, e-mailowej rejestracji pod adresem: kontakt@akademiaeurocash.com.pl.

list do dyrektorów szkół branżowych i techników kształcących w zawodzie sprzedawca

16 października 2020

Oto jest ktoś, kto odczytuje bolszewickie szyfry. Jan Kowalewski na tle historii walki Polaków o niepodległość i budowy struktur państwa (1917-1921)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie:

Terminy:

 • zgłaszanie uczestników – do 13 listopada 2020 r.
 • nadsyłanie prac – do 30 listopada 2020 r.
 • ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 7 grudnia 2020 r.
 • test online dla drużyn zakwalifikowanych do finału – 12-13 grudnia 2020 r.
 • finał konkursu – 18 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz załączniki: www.lscdn.pl

14 października 2020

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie: Rodzina najważniejsza – postaw na rodzinę

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierunek kształcenia Nauki o Rodzinie) jest organizatorem kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

W roku szkolnym 2020/2021 hasło Olimpiady brzmi: Rodzina najważniejsza – postaw na rodzinę.

Olimpiada ma charakter drużynowy i składa się z trzech etapów:

 • eliminacje szkolne – 18 listopada 2020 r.
 • eliminacje okręgowe – 3 marca 2021 r.
 • eliminacje centralne – 15 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje: www.uwm.edu.pl/owor/

Kontakt: owor@uwm.edu.pl

12 października 2020

Kampania społeczna „Ja Nie Widzę Ciebie, Ty Zobacz Mnie!” 2020 „Zobacz Mnie!”

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzących i Niewidomych im. Braille’a w Bydgoszczy oraz Visus Supremus zapraszają do wzięciu udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja Nie Widzę Ciebie, Ty Zobacz Mnie!” 2020 „Zobacz Mnie!”

Kampania realizowana jest w dniach 12-16 października 2020 roku.

Celem kampanii jest:

 • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,
 • zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,
 • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,
 • włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski jak najszerszej grupy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

Kampania objęta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pomorskiego Kuratora Oświaty, Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Poczty Polskiej S.A.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.braille.bydgoszcz.pl oraz w załączniku.

Załączniki

Informacja
Data: 2020-10-12, rozmiar: 383 KB
6 października 2020

Kampania społeczna „Mała książka-wielki człowiek”

Instytut Książki przygotował trzeci etap kampanii społecznej „Mała książka-wielki człowiek” z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki Instytut zaprasza pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury-tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.

Projekt rozpoczyna się w październiku 2020 roku w szkołach podstawowych w całej Polsce, przekazując wszystkim pierwszoklasistom przygotowane dla nich Wyprawki Czytelnicze.

Projekt jest całkowicie bezpłatny, zarówno dla szkół, jak i uczniów. Instytut Książki pokrywa również koszty wysyłki wszystkich materiałów.

Szkoły nie muszą się zgłaszać do projektu; książki i materiały będą przekazane na podstawie aktualnej listy z liczbą uczniów klas pierwszych, która zostanie nam udostępniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoły nie są również zobowiązane do przesyłania raportów z realizacji projektu.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Szczegółowe informacje: wielki-czlowiek.pl

Załączniki

List do dyrektorów szkół podstawowych
Data: 2020-10-06, rozmiar: 631 KB
30 września 2020

Program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacja Młodzieżowa Przedsiębiorczość zaprasza szkoły z województwa Warmińsko-Mazurskiego do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych, komplet materiałów i dostęp do platformy internetowej przekazany zostanie nauczycielom i uczniom nieodpłatnie.

Na początku października zostaną uruchomione szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy podejmują się roli opiekuna miniprzedsiębiorstwa.

Wszystkim nauczycielom realizującym program organizator zapewnia wsparcie merytoryczne i metodyczne przez cały okres realizacji programu.

W ramach programu organizator zachęca uczniów i nauczycieli do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK. Zwycięzca będzie reprezentował Polskę w konkursie europejskim Company of the Year Competition.

Szczegółowe informacje o programie na stronie internetowej i w załącznikach: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl

Załączniki

Realizacja programu MM w liceum
Data: 2020-09-30, rozmiar: 682 KB
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Data: 2020-09-30, rozmiar: 1 MB
Realizacja programu MM w technikum
Data: 2020-09-30, rozmiar: 702 KB