Kategoria: Informacje

15 czerwca 2021

Europejskie Biuro UNEP – ankieta dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat

Na prośbę Ministerstwa Klimatu i Środowiska zachęcamy młodzież do uzupełnienia ankiety przygotowanej przez Europejskie Biuro UNEP, której celem jest poznanie wiedzy młodych osób z obszaru Europy i Azji Środkowej na temat różnorodności biologicznej, a także oczekiwań dotyczących odbudowy ekosystemów w ich kraju i regionie.

Uzupełnienie ankiety pozwoli organizatorowi na dostosowanie sposobu pracy i uwzględnienie głosu młodego pokolenia w kształtowaniu polityki środowiskowej wpisującej się w strategię UNEP (United Nations Environment Programme). Jest to także ważny element edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Ankieta jest dostępna w języku polskim i będzie aktywna do listopada 2021 r. na stronie internetowej: docs.google.com

20 maja 2021

Program „TańczMy w szkole”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
podstawowych i ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Uprzejmie informujemy, że Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji i Nauki zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych. Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją pilotażowego programu „TańczMy w szkole”, którego celem jest m.in. upowszechnianie tańca w ramach wychowania fizycznego oraz wprowadzanie treści dotyczących historii i teorii tańca w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także zainicjowanie współpracy pedagogów z placówkami edukacyjnymi. W ramach programu realizowane będą następujące obszary tematyczne:

 1. Wpływ tańca na rozwój fizyczny człowieka.
 2. Wpływ tańca na rozwój społeczno-kulturowy człowieka.
 3. Wpływ tańca na rozwój psychiczno-emocjonalny człowieka.
 4. Znaczenie edukacji tanecznej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Pomysłodawca programu pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych w ramach realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. O szczegółach będą decydować dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie ankiety diagnozującej zainteresowania, oczekiwania i potrzeby środowiska szkolnego w tym obszarze. Program przewiduje także organizację szkoleń metodycznych w zakresie nauki tańca dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Ankiety są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców/opiekunów dzieci z kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych):

 1. Ankieta dla dyrektorów: forms.office.com/r/0jYz8AY3Hk
 2. Ankieta dla nauczycieli: forms.office.com/r/w7unT41JkE
 3. Ankieta dla rodziców: forms.office.com/r/UqcfQ82nG2
 4. Ankieta dla uczniów: forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

Instytut Muzyki i Tańca prosi o wypełnienie ankiety do 4 czerwca 2021 r.

Ewentualne zapytania należy kierować do Macieja Seniwa – kierownika Działu Programowego Departamentu Tańca, e-mail: maciej.seniw@imit.org.pl tel. 785 460 000

15 marca 2021

Badanie ankietowe „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza rodziców do udziału w anonimowym badaniu ankietowym „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”.

Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na stan odżywienia dzieci i zachowania prozdrowotne oraz ocenę wiedzy rodziców na temat zasad korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci. W ramach badania zostanie oceniony wpływ czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na takie parametry jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe.

Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 minut). Udział w badaniu jest w pełni anonimowy i dobrowolny. Dane osobowe uczestników ankiety nigdy nie zostaną ujawnione, a każda informacja zostanie poufna. Zebrane odpowiedzi będą analizowane w bazie danych i publikowane z zachowaniem anonimowości. Na każdym etapie badania można wycofać zgodę na jego udział bez podania przyczyny rezygnacji.

Link do ankiety: docs.google.com

26 lutego 2021

Poradnik „Klikam z głową”

Współcześni użytkownicy (dzieci i młodzież) nowoczesnych technologii stykają się z negatywnymi zjawiskami, jakimi są: przemoc, hejt, patostream czy sexting. Dlatego istotna jest edukacja dzieci i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował poradnik pt. „Klikam z głową”, który nie tylko opisuje ww. zagrożenia, ale również przedstawia sposoby reagowania na nie. Materiały zawarte w publikacji mogą być punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych praktyk.

Załączniki

Poradnik - Klikam z głową
Data: 2021-03-01, rozmiar: 3 MB
25 lutego 2021

Przewodnik dla rodziców i nauczycieli – GRANIE NAUCZANIE

W związku z pilotażowym projektem przeprowadzonym w 2020 r. przez ówczesne Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Gry komputerowe i wideo w edukacji” został opublikowany przewodnik dla rodziców i nauczycieli po świecie odpowiedzialnej rozrywki cyfrowej zatytułowany „GRANIE NAUCZANIE”. Kolejne materiały dla nauczycieli są w przygotowaniu.

W załączeniu: przewodnik GRANIE NAUCZANIE (42 strony).

Załączniki

Przewodnik
Data: 2021-02-25, rozmiar: 9 MB
14 października 2020

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie: Rodzina najważniejsza – postaw na rodzinę

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierunek kształcenia Nauki o Rodzinie) jest organizatorem kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

W roku szkolnym 2020/2021 hasło Olimpiady brzmi: Rodzina najważniejsza – postaw na rodzinę.

Olimpiada ma charakter drużynowy i składa się z trzech etapów:

 • eliminacje szkolne – 18 listopada 2020 r.
 • eliminacje okręgowe – 3 marca 2021 r.
 • eliminacje centralne – 15 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje: www.uwm.edu.pl/owor/

Kontakt: owor@uwm.edu.pl

15 maja 2020

Akcja studentów kierunku lekarskiego „Drzwi na wpół otwarte”

„Drzwi na wpół otwarte” to akcja organizowana przez Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland. Stowarzyszenie IFMSA zrzesza ponad milion studentów medycyny oraz młodych lekarzy i jest największą organizacją studencką na świecie.

Na specjalnie stworzonym fanpage’u, na portalu społecznościowym Facebook zamieszczane są sprawdzone informacje na temat kierunku lekarskiego na poszczególnych uczelniach. Akcja skierowana jest do społeczności licealnej – maturzystów i ma pomóc w wyborze wymarzonej uczelni. Celem akcji jest wypromowanie kierunku lekarskiego oraz wszystkich wydziałów w Polsce oferujących studia na tym kierunku.

Akcję aktywnie wspiera Biuro Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dostępne w linku: www.uwm.edu.pl