Kategoria: Komunikaty

10 listopada 2020

Wirtualne Dni Dawcy Szpiku – projekt Fundacji DKMS

Fundacja DKMS zaangażowała się w szerzenie idei dawstwa szpiku i wiedzy na temat nowotworów układu krwionośnego oraz rejestracji w bazie Fundacji DKMS. W związku z panującą pandemią Fundacja zachęca do wzięcia udziału w Wirtualnym Dniu Dawcy Szpiku organizowanym w ramach projektu #KOMÓRKOMANIA. Projekt dedykowany jest szkołom ponadpodstawowym. Szerzenie idei dawstwa szpiku i zaangażowanie pedagogów oraz […]

10 listopada 2020

Cykl filmów edukacyjnych pt.: „Garażowe historie”

Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie! w ramach programu „Kultura w sieci” realizowanego dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury przygotowała cykl filmów edukacyjnych pt.: „Garażowe historie” o różnych dziedzinach kultury. Filmy adresowane są do dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich opiekunów. W każdym z odcinków w dowcipny i […]

6 listopada 2020

Komunikat w sprawie organizacji etapu szkolnego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że w czasie obowiązującego w dniach 9 – 29 listopada br. ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, dyrektor szkoły może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów. W związku z powyższym etap szkolny konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie […]

29 października 2020

Program edukacyjny „Przystań w sieci”

Projekt edukacyjny „Przystań w sieci” jest adresowany do nauczycieli, psychologów, pedagogów, bibliotekarzy, którzy pracują z młodzieżą w wieku od 13 r. ż i poszukują informacji oraz rozwiązań dotyczących odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci oraz krytycznego podejścia do zamieszczanych treści. Ogólnopolski program edukacyjny, dedykowany rozwojowi kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie świadomego […]

29 października 2020

Komunikat dotyczący eliminacji szkolnych konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że w przypadku wydłużenia obowiązującego do dnia 8 listopada br. ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz realizacją w tych klasach zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty może dokonać zmian w zakresie terminów lub sposobu […]

29 października 2020

Komunikat Krajowego Komitetu Turniejów BRD

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 i podjętymi przez rząd Polski działaniami w celu powstrzymania jego rozprzestrzeniania się, Krajowy Komitet Organizacyjny Turniejów po przeprowadzonych konsultacjach podjął decyzję o zawieszeniu w roku szkolnym 2020/2021 w dotychczasowej formule Turniejów: – Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Uczniów Szkół Podstawowych, – Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju […]

28 października 2020

Konkurs edukacyjny „Z Twoich podatków”

Trwa konkurs edukacyjny Ministra Finansów „Z Twoich podatków”. Celem konkursu jest pokazanie, że dzięki dochodom państwa, które pochodzą z podatków płaconych przez wszystkich obywateli, finansowane są tak ważne obszary jak edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne i wiele innych. Konkurs jest adresowany do osób powyżej 16. roku życia. Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu, który w kreatywny […]

26 października 2020

Nabór wniosków do nowej edycji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2020 r.

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie warmińsko-mazurskim   Informujemy o uruchomieniu Rządowego programu „Aktywna tablica”. Program będzie realizowany w latach 2020–2024. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Na realizację Programu przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 […]

15 października 2020

Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”

Zachęcamy do zapoznania się z programem edukacyjnym „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”, dostępnym na multimedialnej platformie edukacyjnej pod adresem: edukacja.bezpieczniki.tauron.pl. Najważniejszym celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych. Nauczyciele znajdą na platformie materiały edukacyjne poruszające tematykę ekologiczną. Udział w programie jest […]

14 października 2020

XXII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności. Olimpiada jest adresowana do uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum […]

14 października 2020

EKO Lider – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. organizuje konkurs ekologiczny „EKO Lider”. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy ekologicznej i postaw prośrodowiskowych wśród uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie pracy o tematyce ekologicznej. Uczniowie rywalizują w 4 kategoriach: I – uczniowie klas 1 i 2 II – uczniowie klas 3 i […]