Kategoria: Komunikaty

21 września 2018

Informacja o programie “Wyprawka szkolna” w 2018 roku

  Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin   ZK.3146.4.2018.AŚ Uprzejmie informuję, że z dniem 17 września 2018 roku przyjęta została Uchwała Nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”. Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. […]

20 września 2018

Scenariusze lekcji europejskiej „Temat: Europa”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w ramach realizacji projektu „Temat: Europa” opublikowało nagrodzone scenariusze lekcji europejskiej. W publikacji prezentowanych jest szesnaście najwyżej ocenionych — zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym — scenariuszy, wraz z materiałami pomocniczymi do wykorzystania podczas zajęć o tematyce europejskiej. Publikacja w wersji elektronicznej znajduje się na stronie: lekcjaeuropejska.pl

19 września 2018

„BohaterON – włącz historię”

Informuję, że Fundacja Sensoria ogłasza rekrutację do projektu „BohaterON w Twojej Szkole”. „BohaterON – włącz historię!” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek, dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków bazując na historiach Powstańców oraz wzmacniać poczucie tożsamości narodowej poprzez krzewienie […]

17 września 2018

Materiały edukacyjne na temat elitarnego Dywizjonu 303

31 sierpnia br. do kin wszedł film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, który upowszechnia wiedzę historyczną na temat udziału polskich lotników w Bitwie o Anglię oraz promuje postawy patriotyczne. Dystrybutor filmu we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej przygotował bezpłatne materiały edukacyjne na temat tej elitarnej jednostki oraz II wojny światowej, które są dostępne na stronie dywizjon303.pl/edukacja. […]

17 września 2018

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

13 września 2018

III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza uczniów liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia do udziału w Trzeciej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie pod hasłem: „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”. Olimpiada ma charakter drużynowy i składa się z trzech etapów. Więcej informacji na stronie www.uwm.edu.pl

31 sierpnia 2018

Ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych Zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskim konkursie dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” Konkurs rozpoczyna się 3 września br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego, będzie miał miejsce 24 października br. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska […]

31 sierpnia 2018

Program SZKOŁA DIALOGU

Bezpłatny program Szkoła Dialogu (semestr jesienny 2018) realizowany jest przez Forum Dialogu – polską organizacją pozarządową zajmującą się dialogiem polsko-żydowskim. Obecnie jest ponad 330 Szkół Dialogu w ponad 200 miejscowościach. Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Program kierowany jest do uczniów z […]

31 sierpnia 2018

Projekt kulturalno-edukacyjny „Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II”

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza do wzięcia udziału w projekcie kulturalno-edukacyjnym dedykowanym młodzieży. Projekt ma na celu rozszerzenie kompetencji twórczych, kulturalnych umiejętności właściwego posługiwania się słowem i obrazem. Priorytetowym celem projektu jest uzyskanie wzrostu umiejętności w obszarze przekazywania wartościowych idei poprzez sztuki plastyczne, wizualne, dzieła literackie. Uczestnicy spotkań będą mogli finalnie zorganizować autorskie wydarzenia […]

31 sierpnia 2018

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego Informuję, że w roku szkolnym 2018/2019 organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów funkcjonujących w szkołach innego typu województwa warmińsko-mazurskiego będzie prowadzona z wykorzystaniem nowej strony internetowej www.konkursy.ko.olsztyn.pl – zwanej Platformą. Rejestracja (zgłaszanie) szkół i […]