Kategoria: Komunikaty

26 czerwca 2018

Praca dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty. Od 1 kwietnia 2017 roku Dyrektorzy szkół zobligowani są do informowania Kuratora Oświaty o wakatach na stanowiskach nauczycieli, co należy uczynić poprzez opublikowanie na stronie Kuratorium Oświaty ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy – http://www.ko.olsztyn.pl/praca-dla-nauczycieli-dodaj-oferte/ […]

18 czerwca 2018

Materiały dla nauczycieli fizyki

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk informuje o materiałach, gotowych narzędziach i programach do bezpośredniego wykorzystania na lekcjach fizyki i innych przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. Wszystkie materiały zostały udostępnione na stronie WWW projektu: www.sat.cbk.waw.pl Materiały powstały w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego ERASMUS+ „Od śrubki do satelity – dobre praktyki w nauczaniu fizyki w gimnazjach oraz […]

5 czerwca 2018

Komunikat w sprawie podręczników do klasy III szkoły podstawowej z serii „Nasza szkoła”

  Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, przypominam, że rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym szkoły wyposażane są w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dotyczy to podręczników z serii „Nasza szkoła” dla klasy III szkoły podstawowej, stanowiących […]

4 czerwca 2018

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego […]

25 maja 2018

Oferta studiów podyplomowych

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego informuje o przygotowaniu oferty podyplomowych studiów kwalifikacyjnych: – „Dydaktyka zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania do życia w rodzinie” – studia adresowane do nauczycieli, którzy chcieliby nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do prowadzania zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Szczegółowe informacje: rekrutacja.uwm.edu.pl Kontakt: magda.bialach@uwm.edu.pl  tel. 89 523 89 46 […]

14 maja 2018

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Projekt skierowany jest do pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców […]

11 maja 2018

Warsztaty ECML w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). Organizator pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. 3-4.10.2018 r. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018 r.; 23-24.10.2018 r. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, rekrutacja […]

19 kwietnia 2018

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich”

Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Powiatowe Szkolne Schroniska Młodzieżowe w Chęcinach zapraszają uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich” organizowanego w ramach obchodów osiemdziesięciolecia istnienia Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach Filia nr 4 w Nowej Słupi. Szczegółowe informacje: www.lagowgmina.pl

19 kwietnia 2018

Zaproszenie do udziału w akcji profilaktycznej „Zbadaj się Mamusiu… Proszę…”

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie zaprasza szkoły podstawowe z powiatów: piskiego, ełckiego, szczycieńskiego i nidzickiego do udziału w akcji profilaktycznej „Zbadaj się Mamusiu… Proszę…” Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce na raka piersi zapada co roku 12 tysięcy kobiet. Na raka szyjki macicy zapada co roku 4 […]

16 kwietnia 2018

Korpus Urzędników Wyborczych

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór do Korpusu Urzędników Wyborczych. Zgłoszenia można składać do 16 kwietnia br. Załączniki: Pismo do Administracji Zespolonej, Uchwała PKW z dnia 12 marca 2018 r. (aktualizacja 26 marca 2018 r.), Informacja dla osób chcących zostać urzędnikiem wyborczym, Elbląg – jednostki i liczba urzędników, Olsztyn – jednostki i liczba urzędników. Załączniki Pismo […]