Kategoria: Komunikaty

24 listopada 2017

Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek W związku z napływającymi zarówno od rodziców, jak również od pracowników szkół i placówek sygnałami i wątpliwościami dotyczącymi ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest […]

22 listopada 2017

Ogólnopolski konkurs „Normalizacja i ja” skierowany do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych wszystkich typów

Już po raz szósty Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym organizator proponuje trzy kategorie wyrazu dla uczniów: komiks, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu. Cele […]

21 listopada 2017

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS 2017

Światowy Dzień AIDS, obchodzony 1 grudnia, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. W tym dniu na całym świecie odbywają się spotkania, wykłady oraz kampanie poświęcone chorobie oraz osobom zmagającym się z nią. Obchodom Światowego Dnia AIDS nierozłącznie towarzyszy Czerwona Kokardka, która jest […]

15 listopada 2017

XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

Prezes Klubu 2012 w Wyszkowie przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w XXV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”. Szczegółowe informacje o festiwalu, karta zgłoszenia oraz regulamin znajdują się na stronie www.klub2012.com.pl

8 listopada 2017

Szkolenie skierowane na rozwój praktycznych umiejętności dyrektorów szkół z zakresu jednostkowego i zespołowego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych/stresowych, które mogą wystąpić w codziennej pracy w szkole/placówce oświatowej

8 listopada 2017

Projekt UNICEF Polska „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”

UNICEF Polska zaprasza szkoły i przedszkolna do udziału w projekcie pn. „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”. Celem projektu jest: Pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego. Zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i koców dla dzieci z Syrii. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są […]

3 listopada 2017

Warmińsko-Mazurska Strefa Matematyczna

Dyrektorzy szkół województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że od roku funkcjonuje pierwszy regionalny portal matematyczny zwany Warmińsko-Mazurską Strefą Matematyczną. Serwis związany z Warmińsko-Mazurskimi Zawodami Matematycznymi polega na tworzeniu portalu przez lokalne redakcje – uczniów szkół pod kierunkiem nauczycieli. Proszę o zachęcenie uczniów i nauczycieli do włączenia się w rozbudowę tej cennej inicjatywy Wydziału Matematyki […]

26 października 2017

Akcja informacyjna „Czad – Cichy Zabójca”

Rozpoczął się sezon grzewczy 2017/2018. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Dostrzegając szczególną wagę problemu, zachęcamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w akcji informacyjnej pn. „Czad-Cichy Zabójca”. W akcję zaangażowanych jest […]

25 października 2017

Program „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej realizuje program „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”, który finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Ogólnym celem zadania jest profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół. Realizacja zadania koncentruje się na podniesieniu wiedzy i skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych […]

25 października 2017

Rejestracja szkół i edycja danych na Platformie konkursowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego Przypominam, że w roku szkolnym 2017/2018 organizacja konkursów przedmiotowych prowadzona jest z wykorzystaniem strony internetowej wmii.uwm.edu.pl/KonkursKO – zwanej Platformą. Etap szkolny konkursu przedmiotowego przeprowadzony może być wyłącznie w szkole, która zarejestruje na Platformie w nieprzekraczalnym terminie do 27 października 2017 r. liczbę uczniów, biorących udział […]

12 października 2017

Wzór zawiadomienia o wyjeździe zagranicznym uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Przypominam o obowiązkach dyrektora szkoły wynikających z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do ustawy, a także rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i […]

11 października 2017

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców – Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole

Fundacja „Rodzice Szkole”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zapraszają reprezentantów rad rodziców z całej Polski na Konferencję, która odbędzie się w dniu 28 października 2017 roku, w godz. 9:30 – 15:30, w Auli Roberta Schumana, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 Szczegółowe informacje o konferencji oraz […]

11 października 2017

„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu Gwarancji dla młodzieży współfinansowanego ze środków UE. Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” w ramach programu „Gwarancji dla młodzieży”. Celem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest aktywizacja zawodowa młodych osób w wieku 18-24 […]