Kategoria: Komunikaty

20 września 2019

Praktyczna nauka zawodu organizowana za granicą – informacja przekazywana organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

Szanowni Państwo Dyrektorzy Publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe Techników, Branżowych szkół I stopnia, Szkół policealnych Uprzejmie informuję, że od 1 września 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391), wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia […]

17 września 2019

Szukamy Supernauczycieli – OSEhero, bohaterów nowych technologii w szkole

OSEhero to projekt, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Osehero jako element programu OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) jest realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – ośrodek działający na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. OSEhero zainicjowali pedagodzy, entuzjaści, dla których szkoła jest miejscem budowania wiedzy i współdziałania uczniów. NASK jest […]

17 września 2019

CodeWeek – Europejski Tydzień Kodowania

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Mimo, że Europejski Tydzień Kodowania rusza na początku października, swoje wydarzenia można zgłaszać już dziś. Wszystkie pomocne informacje znajdują się na koduj.gov.pl W europejskim wyścigu po zwycięstwo biorą udział tylko zarejestrowane wydarzenia. Rejestracja na: codeweek.eu/events Po zarejestrowaniu inicjatywa […]

16 września 2019

Zapotrzebowanie na turnusy dokształcania teoretycznego dla uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami w woj. warmińsko-mazurskim w r. szk. 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych prowadzących kształcenie zawodowe W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 września 2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, […]

11 września 2019

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawcy przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 9 października 2019 r. w godzinach. 10.00 – 14.00 w sali 52 Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Organizatorem szkolenia jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz […]

10 września 2019

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. Celem programu, realizowanego pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli, poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego […]

9 września 2019

Kampania społeczna „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci”

Fundacja po DRUGIE zaprasza placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Kampania co roku prowadzona jest na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Głównym organizatorem działania jest Women’s World Summit Foundation – genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet. […]

3 września 2019

Zmiany w organizacji kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od 1 września 2019 r.

WKWO.5633.20.2019.GD Zmiany w organizacji kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu od 1 września 2019 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., […]

3 września 2019

Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od r. szk. 2019/2020

WKWO.552.73.2019. GD Zmiany w organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami od roku szk. 2019/2020 Art. 51 ust 1 pkt 15a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) od 1 września 2019 r. Kurator oświaty koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Art. 4 […]

3 września 2019

Nagroda Króla UNESCO Hamada Bin Isa Al-Khalifa – edycja 2019

Wniosek mogą złożyć: osoby, instytucje, organizacje pozarządowe lub inne podmioty. O nagrodę mogą ubiegać się projekty ukazujące wykorzystanie sztucznej inteligencji przy wprowadzaniu innowacji w edukacji, uczeniu się i nauczaniu. Zgłaszane projekty / programy powinny: być w trakcie realizacji przez co najmniej 6 miesięcy, mieć praktyczne powiązanie z życiem, mieć możliwość powiększenia działania w obszarze danego […]

3 września 2019

Obowiązek informacyjny – Organizowanie praktycznej nauki zawodu za granicą

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe w technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych województwa warmińsko-mazurskiego Informujemy, że z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz. U. z 2019 r. poz. 391, wydane […]