Kategoria: Komunikaty

8 listopada 2019

Spotkanie dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami

Szanowni Państwo, Powiatowi Koordynatorzy ds. organizacji i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty, Kierownicy szkolenia praktycznego w Branżowych Szkołach I stopnia/ Osoby odpowiedzialne za organizację turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych Serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie dotyczące organizacji i koordynacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w dniu 18 listopada 2019 […]

8 listopada 2019

Zaproszenie do udziału w akcji informacyjnej „Czad – Cichy Zabójca”

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko–mazurskiego Szanowni Państwo, rozpoczął się sezon grzewczy 2019/2020. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Mając na uwadze powyższe, zachęcam Państwa do włączenia się do akcji informacyjnej […]

31 października 2019

Konferencja „Gramy i Śpiewamy w szkole. Akademia Chóralna- Śpiewająca Polska” – zaproszenie do udziału

Instytut Muzyki i Tańca, Narodowe Forum Muzyki zapraszają na konferencję Grajmy i śpiewajmy w szkole. Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska, która odbędzie się 28 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, ul. Podleśna 2. Konferencja kierowana jest do dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i nauczycieli muzyki. W […]

29 października 2019

Rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie prowadzi rekrutację na kolejną kadencję Dziecięcej Rady Programowej. Tegoroczny nabór potrwa do 30 listopada. Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12-osobowy zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat, które będą wybierane na zasadzie rekrutacji. Komisja wybierająca Radę będzie brać pod uwagę: średnią ocen (min. 4,5), szczególne […]

29 października 2019

Dyrektorze szkoły, nie przegap terminu – zgłaszanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych tylko do 31.10.2019 r.

Przypominamy, że: 1) w roku szkolnym 2019/2020 organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego prowadzona jest z wykorzystaniem strony internetowej konkursy.ko.olsztyn.pl – zwanej Platformą, 2) etap szkolny konkursu przedmiotowego przeprowadzony może być wyłącznie w szkole, która zarejestruje na Platformie, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br., liczbę uczniów biorących udział w konkursie. Dokonaj […]

4 października 2019

Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). […]

4 października 2019

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus zapraszają szkoły do udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”. Główne cele kampanii to m.in. kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji […]

30 września 2019

IV edycja konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2019”

Załączniki Informacja o konkursie SZNJ 2019 Data: 2019-09-30, rozmiar: 457 KB Regulamin Konkursu SZNJ 2019 Data: 2019-09-30, rozmiar: 307 KB Pobierz wszystkie pliki

20 września 2019

Praktyczna nauka zawodu organizowana za granicą – informacja przekazywana organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

Szanowni Państwo Dyrektorzy Publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe Techników, Branżowych szkół I stopnia, Szkół policealnych Uprzejmie informuję, że od 1 września 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391), wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia […]