Kategoria: Komunikaty

18 sierpnia 2017

Raport z badania Nastolatki 3.0

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele, Przedstawiciele organów prowadzących województwa warmińsko-mazurskiego     Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem naukowym z ogólnopolskich badań młodzieży „Nastolatki 3.0”. Badania zostały zrealizowane przez Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK. Celem badań była analiza aktywności nastolatków w Internecie, edukacyjnej roli Internetu i urzą­dzeń mobilnych, przyjmowanej przez nastolatki […]

11 sierpnia 2017

Narady inaugurujące rok szkolny 2017/2018

WWKWO. 0230.4.2017   Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego   Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na narady inaugurujące nowy rok szkolny,  podczas których zostaną przedstawione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Spotkania  odbędą się według następującego porządku: 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)  – Olsztyn, Warmińsko-Mazurski […]

9 sierpnia 2017

Aktualna baza danych z województwa warmińsko – mazurskiego dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Placówek W związku z realizacją zadań określonych w działaniu 2.1.4 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, przyjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. udostępniam aktualną bazę danych instytucji wspierających rodzinę w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia […]

3 sierpnia 2017

Informacja dotycząca realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W związku z napływem niepokojących sygnałów dotyczących sposobu realizacji w 2017 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Ministerstwo Edukacji Narodowej informuję, że wsparcie finansowe z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na […]

1 sierpnia 2017

Ogólnopolski projekt z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” zaprasza nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pod nazwą „Szkolenia dla różnych grup zawodowych dotyczące zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię”.  W każdym województwie odbędą się po 3 szkolenia, a każde z nich adresowane będzie […]

21 lipca 2017

Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w sprawie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy I, IV i VII szkoły podstawowej dostępności do podręczników szkolnych, książek pomocniczych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2017/2018. Załączniki Załącznik do pisma Data: 2017-07-21, rozmiar: 171 KB Pismo nr DWKI-WSPE.263.1.2017.4.ML […]

10 lipca 2017

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Trwa nabór kandydatów do II kadencji Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji […]

27 czerwca 2017

Dystrybucja ostatniej transzy podręczników do klasy III w wersji standardowej

Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych i niepublicznych województwa warmińsko-mazurskiego Uprzejmie informujemy, że 19 czerwca 2017 r. rozpoczął się proces dystrybucji ostatniej transzy podręczników do klasy III w wersji standardowej dla tych szkół, które mają na nie zapotrzebowanie. Lista dystrybucyjna powstała na podstawie analizy ankiety jaką szkoły wypełniły w kwietniu br. Najpóźniej do końca sierpnia (realnie do […]

23 czerwca 2017

Pilne! Zamówienia na adaptacje podręczników (komplet cz. I) do klasy III szkoły podstawowej

Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że została uruchomiona możliwość składania zamówień głównych na: Komplet cz. I adaptacji do klasy III Aplikacja będzie otwarta do 30 czerwca 2016 r. do godziny 12.00. Zamówienia na adaptacje podręczników do klasy III można składać na komplet części I składający się z 3 podręczników (części Ia, […]

21 czerwca 2017

XLI Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkolnej Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krakowie zaprasza na XLII OGÓLNOPOLSKI RAJD GRUNWALDZKI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PTSM „Przyszliśmy do Ciebie, Naczelniku” 200 – lecie śmierci Tadeusza Kościuszki 12– 15 X 2017 r. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu dostępne są na stronie organizatora: www.ptsmkrakow1.republika.pl, a także pod numerem telefonu 606 104 860.

21 czerwca 2017

Komunikat MEN dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji na temat problemów związanych z funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które wymagają interwencji ustawodawcy w zakresie wykonywania środka wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Problemy należy zgłaszać do 30 czerwca 2017 […]

20 czerwca 2017

Informacja dotycząca wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Dyrektorzy, Nauczyciele szkół oraz placówek w województwie warmińsko-mazurskim Szanowni Państwo, Przypominam, że zasady wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określają w szczególności zapisy art. 22ab ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zmienionego art. 15 pkt 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 […]

20 czerwca 2017

Akcja „Bezpieczna woda”

Ministerstwo Sportu i Turystyki po raz szósty organizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczna Woda”. Projekt jest edukacyjno-informacyjnym przedsięwzięciem dotyczącym promowania bezpiecznego zachowania. Jego odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, ale także nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice. Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pod linkiem: www.msit.gov.pl, można pobrać broszurę „Bezpieczna woda”. Dodatkowo materiały informacyjne zamieszczone […]

5 czerwca 2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania […]

31 maja 2017

Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci

Od września 2016 roku fundacja Nowoczesna Polska realizuje w polskich szkołach bezpłatne warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, cyberprzestrzeni i reagowania na zagrożenia w ramach projektu „Cybernauci – bądź bezpieczny w sieci”. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka oraz […]

30 maja 2017

Zaproszenie na sesję edukacyjną „Bezpieczne wakacje”

W związku ze zbliżającymi się wakacjami Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zapraszają uczniów gimnazjów wraz z opiekunami na sesję edukacyjną „Bezpieczne wakacje”. Podczas sesji specjaliści poprowadzą zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, omówią zasady bezpiecznego przebywania nad wodą, na obozie, korzystania z internetu. Poruszona zostanie również tematyka substancji psychoaktywnych. Sesja odbędzie się 20 czerwca […]