Kategoria: Komunikaty

13 listopada 2018

Konferencja pt. „Profilaktyka zachowań problemowych młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju – HIV/AIDS oraz uzależnienia”

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem AIDS, który przypada 1 grudnia, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie zapraszają nauczycieli i pedagogów szkół ponadgimnazjalnych, Szkolnych Koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konferencji pt. „Profilaktyka zachowań problemowych młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju – […]

5 listopada 2018

Zgłaszanie wycieczek zagranicznych – przypomnienie o nowych regulacjach

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego  Przypominam, że uległy zmianie przepisy dotyczące organizowania krajoznawstwa i turystyki. Dyrektor szkoły przekazując kartę wycieczki do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie przekazuje listy uczniów biorących udział w wyjeździe. Listę uczniów, zgody rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego, program i regulamin wycieczki pozostają w dokumentacji […]

5 listopada 2018

Szkolenie „Lekcje z ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizują bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Lekcje z ZUS”. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną cztery lekcje o ubezpieczeniach społecznych wraz ze scenariuszami. Metodyk-współautor projektu omówi metody nauczania zaproponowane w realizacji projektu i wskaże na wiedzę, jaką zdobywa uczeń w kontekście umiejętności kluczowych. Spotkanie odbędzie się 15 listopada […]

31 października 2018

Zasady uczestnictwa w „Programie dla szkół” – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Olsztynie, przypomina o najważniejszych zasadach dotyczących udziału w „Programie dla szkół” – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Załączniki Pismo Zastępcy Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego w Olsztynie Data: 2018-10-31, rozmiar: 1 MB

29 października 2018

„Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” – szkolenie dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

  Wychowawcy przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic szkolnych  Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 3 grudnia 2018 r. w godzinach. 10.00 – 14.00  w sali 52 Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Organizatorem szkolenia jest […]

19 października 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2019 rok

Załączniki Zasady składania wniosków przez organy prowadzące Data: 2018-11-05, rozmiar: 291 KB Wniosek organu prowadzącego Data: 2018-10-30, rozmiar: 69 KB Załącznik organu prowadzącego – Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek Data: 2018-10-19, rozmiar: 32 KB Wniosek dyrektora szkoły Data: 2018-10-19, rozmiar: 77 KB Informacja o realizacji programu Data: 2018-10-19, rozmiar: 596 KB […]

12 października 2018

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno – Literacki „Korowód Świętych”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek oraz Nauczyciele Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148  im. Polskich Noblistów w Krakowie zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficzno-Literackim „Korowód Świętych”. Konkurs uzyskał honorowy patronat: Metropolity krakowskiego abp. Prof. Marka Jędraszewskiego, Wydziału Katechetycznego w Krakowie, Ministra Edukacji Narodowej oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Informacje […]

12 października 2018

Konkurs plastyczny pt. „Jemy kolorowo – żyjemy zdrowo”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek oraz Nauczyciele Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie organizuje konkurs plastyczny pt. „Jemy kolorowo – żyjemy zdrowo” adresowany do dzieci z klas VI szkół podstawowych z województwa warmińsko – mazurskiego. Tematyka prac konkursowych obejmuje ważny problem prawidłowego odżywiania młodego pokolenia Polaków. Informacja o konkursie oraz regulamin dostępne […]