Kategoria: Komunikaty

3 czerwca 2020

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra […]

22 maja 2020

Program stypendialny „Klasa”

Program, realizowany jest przez Fundację BNP Paribas, umożliwia zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni. Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych. Od 2013 r. w programie wzięło udział […]

19 maja 2020

Program edukacyjny – Zdrowo Maluchowo

Fundacja Ziko dla Zdrowia rozpoczęła realizację nowego programu edukacyjnego Zdrowo Maluchowo. Cykl edukacyjny przygotowany jest z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W ramach tej inicjatywy na stronie internetowej Fundacji regularnie publikowane będą materiały edukacyjne związane z tematyka zdrowia. Każda z proponowanych zabaw będzie obejmowała jedno zagadnienie, w ramach którego przygotowane będą trzy […]

15 maja 2020

Akcja studentów kierunku lekarskiego „Drzwi na wpół otwarte”

„Drzwi na wpół otwarte” to akcja organizowana przez Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland. Stowarzyszenie IFMSA zrzesza ponad milion studentów medycyny oraz młodych lekarzy i jest największą organizacją studencką na świecie. Na specjalnie stworzonym fanpage’u, na portalu społecznościowym Facebook zamieszczane są sprawdzone informacje na temat kierunku lekarskiego na poszczególnych uczelniach. Akcja skierowana […]

13 maja 2020

e-Konferencja nt. INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli, kadrę zarządzającą, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych zaangażowanych w działanie lub zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń do udziału w drugiej ogólnopolskiej e-Konferencji z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” na temat INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY. Głównym celem konferencji jest merytoryczne wsparcie […]

12 maja 2020

Konkurs na opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Eduexpert sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projektach modelowych, które obecnie realizuje dla Ministerstwa Edukacji Narodowej. „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” dotyczy branży: fryzjersko-kosmetycznej, przemysłu mody, poligraficznej, audiowizualnej, ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV” […]

11 maja 2020

Operacja „Odporna wiosna”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Informujemy, że Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą operację „ODPORNA WIOSNA”, której celem jest szeroko rozumiane wsparcie instytucji i osób w walce z pandemią koronawirusa. W ramach akcji 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej realizuje szereg działań, m. im:   dostarczanie żywności i leków, wsparcie służb sanitarnych i samorządu terytorialnego, współpraca z ośrodkami […]

7 maja 2020

Projekt społeczno-multimedialny Muzeum Stutthof „To My Jesteśmy Pamięcią”

9 maja 2020 roku Muzeum Stutthof w Sztutowie chce upamiętnić 75.rocznicę wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof. Z tej okazji Muzeum zaprasza do udziału w projekcie społeczno-multimedialnym „To My Jesteśmy Pamięcią!” Szczegóły dotyczące projektu: www.tvmalbork.pl

16 kwietnia 2020

Kampania edukacyjna „Kolejowe ABC”

Urząd Transportu Kolejowego w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” przygotował materiały edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Celem kampanii jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem na obszarach stacji, przystanków czy przejazdów kolejowych. Nauczyciele i rodzice mogą wykorzystać dostępne materiały podczas zdalnego nauczania. Podręczniki i scenariusze zajęć dostępne są na […]

9 kwietnia 2020

Oferta edukacyjna „Tajemnice Animacji”

Informujemy, że Państwowa Instytucja Kultury – Studio Filmów Rysunkowych z Bielska-Białej, przygotowała ofertę edukacyjną dla najmłodszych i uruchomiła dwa cykle o animacji. W ramach „Tajemnic animacji” Roman Baran, grafik komputerowy Studia i czołowy przewodnik wycieczek SFR, zdradza tajniki sztuki, dzięki której powstają filmy rysunkowe. Oferta jest bezpłatna, skierowana do szkół oraz nauczycieli, którzy poszukują dobrych […]

10 marca 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Informujemy, że z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w […]