Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

20 września 2019

Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej”

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z partnerami – firmami SIEMENS Polska oraz KAMAMI – ogłaszają konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki pod hasłem: „Elektronika – by żyło się łatwiej”.

Konkurs kierowany jest szczególnie do uczniów liceów o profilach matematyczno-fizycznych i politechnicznych oraz techników elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych, automatycznych i pokrewnych.

Do konkursu można zgłaszać zrealizowane projekty będące przykładami praktycznych zastosowań szeroko pojętej elektroniki.

Ważne terminy:

  • 15 grudnia 2019 – termin rejestracji uczestników
  • 4 stycznia 2020 – termin nadsyłania projektów konkursowych
  • 6 marca 2020 – uroczysty finał konkursu

Regulamin i informacje o konkursie: konkurs.iele.polsl.pl

W załączeniu – plakat.

Załączniki

Plakat
Data: 2019-09-20, rozmiar: 4 MB
20 września 2019

Konkurs Naukowy E(x)plory dla młodzieży w wieku 13-20 lat

W ramach konkursu młodzi naukowcy mogą zgłaszać projekty badawcze i wynalazki dotyczące wszystkich dziedzin naukowych.

Konkurs jest kilkuetapowy i kończy się Krajowym Finałem Konkursu Naukowego E(x)plory odbywającym się w ramach Gdynia E(x)plory Week – 23-25.10.2019 (www.explory.pl)

Nagrodami w konkursie będą stypendia na rozwój projektów w wysokości 10 000 zł (I nagroda), 7 000 zł (II nagroda) i 5 000 zł (III nagroda) oraz możliwość reprezentowania Polski na międzynarodowych konkursach naukowych ISEF w USA, Infomatrix w Rumunii oraz Expo Sciences International w Meksyku.

Początek rekrutacji do konkursu: 1 października 2019 r. (zakończenie: 31.01.2020 r.)

19 września 2019

Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej Juvenes Translatores

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej organizuje konkurs na najlepszych młodych tłumaczy. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w wieku 17 lat. Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie online 21 listopada 2019 r. W celu przystąpienia do konkursu wymagana jest rejestracja do 20 października 2019 r. na stronie internetowej Juvenes Translatores jt.ec.europa.eu. Szkoły wybierane są losowo, a ich liczba zależy od ilości miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim, w przypadku Polski jest to 51.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o konkursie podajemy adres strony internetowej: ec.europa.eu

19 września 2019

Ogólnopolski konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół: Bliżej pszczół

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli ogłasza konkurs pod nazwą: IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej ,,Bliżej pszczół”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas 7-8), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dniach 26-27 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.kul.pl

17 września 2019

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny BÓBR

BÓBR to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Konkursu Informatycznego BÓBR, podobnie jak w roku ubiegłym, uzyskała honorowy patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po raz pierwszy wydarzenie objęło patronatem Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Szczegóły i terminarz na stronie bobr.edu.pl

17 września 2019

XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów

Olimpiada Informatyczna Juniorów, w odróżnieniu od Olimpiady Informatycznej, na pierwszym poziomie stara się przyciągnąć uwagę jak największej liczby uczniów przygotowując ich na wyzwania tej Olimpiady, zarówno od strony algorytmiki jak i programowania.

XIV numer Olimpiady Informatycznej Juniorów jest kontynuacją numeracji wcześniejszych konkursów/olimpiad dla gimnazjalistów i młodzieży.

Pierwsza odsłona już od 16 września.

Olimpiada finansowo wspierana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Link do strony/serwisu: oij.edu.pl.

17 września 2019

Konkurs plastyczny i literacki pt. Powietrze=dobro wspólne. Inspirowane encykliką „Laudato si”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Teologii zaprasza uczniów wszystkich typów szkół do udziału w konkursie plastycznym i literackim pt. Powietrze = dobro wspólne. Inspirowane encykliką „Laudato si”.

Termin nadsyłania prac konkursowych do 15 grudnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: www.uwm.edu.pl