Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

23 listopada 2020

I Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Warmii i Mazur im. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko – Lista osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu

Jury Konkursu, po przesłuchaniu nadesłanych utworów muzycznych i dokonaniu oceny uwzgledniającej dobór repertuaru, interpretację utworu oraz wrażenie artystyczne, zakwalifikowało do II etapu Konkursu następujących wykonawców:

Kategoria I

Diana Czajkowska
Weronika Klejnowska
Natalia Pawelska

Kategoria II

Lena Osenkowska
Klaudia Akacka
Roksana Czajkowska
Natalia Koszykiewicz
Aleksandra Jadeszko
Magdalena Salmanowicz
Julita Mączyńska
Amelia Glinka
Klaudia Nowak
Oliwia Sumicka
Kinga Jankiewicz

Kategoria III

Katarzyna Dedo

Kategoria IV

Zespół SŁOWICZEK

Kategoria V

Zespół w składzie: Lena Wawierowska, Martyna Ciesielska, Gabriela Kuleta, Nikola Brzozowska

Gratulujemy !

Jednocześnie informujemy, że ze względu zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii koronawirusa w Polsce, o terminie oraz formie przeprowadzenia II etapu Konkursu zostaną powiadomieni opiekunowie uczniów – nauczyciele, których nazwiska podano w karcie zgłoszenia.

30 października 2020

V edycja Olimpiady Statystycznej

W roku szkolnym 2020/2021 Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym już po raz piąty organizuje Olimpiadę Statystyczną.

 

Jest to ważna inicjatywa, która zachęca młodych ludzi do zgłębiania wiedzy w zakresie statystyki, ekonomii, administracji i handlu, do doskonalenia umiejętności racjonalnego podejmowania, rozwijania myślenia analitycznego oraz umiejętności poszukiwania i weryfikacji informacji, ich analizy i interpretacji.

 

Udział w Olimpiadzie Statystycznej jest dla młodzieży znakomitą okazją do zdobycia cennego doświadczenia oraz motywacją do pogłębiania wiedzy w zakresie statystyki.

 

W ubiegłorocznej IV edycji wzięło udział ponad 3 000 uczniów z 328 szkół z całej Polski, a od 2016 r. w Olimpiadzie Statystycznej uczestniczyło prawie 12 000 osób.

 

Od ubiegłego roku szkolnego Olimpiada Statystyczna jest wpisana na listę olimpiad wspieranych
i dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Link do strony Olimpiady Statystycznej http://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl .

28 października 2020

Zaproszenie do współpracy przy projekcie promocji zawodu sprzedawcy

Akademia Umiejętności Eurocash, zaprasza szkoły branżowe i technika kształcące w zawodzie sprzedawcy, technika handlowca oraz magazyniera-logistyka do nieodpłatnej współpracy przy projekcie promującym zawód sprzedawcy. Projekt realizowany jest pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Agencja Umiejętności Eurocash jest oficjalnym partnerem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Podczas Wirtualnego Festiwalu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”, za pomocą interaktywnych metod szkoleniowych, promować będzie wśród młodych ludzi proces kształcenia zawodowego, pokaże im możliwości kariery w zawodzie sprzedawcy oraz podpowie, jak samodzielnie zdiagnozować swoje mocne strony i talenty, ułatwiające planowanie swojej przyszłości – 9 listopada 2020 r., uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć bezpłatny udział w projekcie korzystając z klas multimedialnych w szkołach lub indywidualnie (zdalnie) – na osobistych komputerach lub telefonach.

Tematyka zaplanowanych warsztatów i prelekcji jest następująca:

 • Ścieżka kariery w Eurocash: „od kasjera/magazyniera – do managera”,
 • Zaplanuj swoją przyszłość: „od marzenia – do spełnienia”,
 • Kształcenie zawodowe jako pierwszy krok do kariery zawodowej,
 • Czy warto próbować zmieniać świat wokół siebie?

Szkoły branżowe i technika uzyskają bezpłatny dostęp do nowoczesnej platformy edukacyjnej,
z której na co dzień korzystają właściciele, kierownicy i pracownicy sklepów franczyzowych oraz partnerskich Grupy Eurocash. Wśród zasobów platformy edukacyjnej znajduje się mi.in.:

 • ponad 70 interaktywnych i angażujących kursów e-learningowych,
 • 27 e-szkoleń, czyli krótkich filmów instruktażowych z pigułką wiedzy (np. dobre praktyki w obsłudze klienta, zarządzanie stoiskiem owoce-warzywa, merchandising),
 • 60 nagrań z webinarów, czyli szkoleń prowadzonych na żywo on-line przez ekspertów
  i praktyków (wśród tematów m.in. obsługa klienta, podstawy BHP i HACCP, układanie półki).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej, e-mailowej rejestracji pod adresem: kontakt@akademiaeurocash.com.pl.

list do dyrektorów szkół branżowych i techników kształcących w zawodzie sprzedawca

20 października 2020

XXVIII Olimpiada Informatyczna dla szkół ponadpodstawowych

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wykazują się zdolnością w dziedzinie informatyki.

 

Start w zawodach rozpoczyna się 19 października 2020 r.

Nie ma rejestracji szkół. Każdy uczestnik rejestruje się samodzielnie.

 

Olimpiada Informatyczna finansowana jest z dotacji MEN.

 

Wszelkie informacje na temat Olimpiady (terminarz, regulamin, zasady organizacji zawodów) – www.oi.edu.pl

 

Pytanie należy kierować na adres: sekretariat@oi.edu.pl, tel. 22 626 83 90.

 

19 października 2020

XXVIII Olimpiada Informatyczna dla szkół ponadpodstawowych

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wykazują się zdolnością w dziedzinie informatyki.

Start w zawodach rozpoczyna się 19 października 2020 r.

Nie ma rejestracji szkół. Każdy uczestnik rejestruje się samodzielnie.

Olimpiada Informatyczna finansowana jest z dotacji MEN.

Wszelkie informacje na temat Olimpiady (terminarz, regulamin, zasady organizacji zawodów) – www.oi.edu.pl

Pytanie należy kierować na adres: sekretariat@oi.edu.pl, tel. 22 626 83 90.

14 października 2020

XXII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Ekonomiczny wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXII Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności.

Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności.

Olimpiada jest adresowana do uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólnokształcącego i obejmuje 3 etapy:

 • etap szkolny – 23 października 2020 r.,
 • etap okręgowy – 27 listopada 2020 r.,
 • etap ogólnopolski – 18-19 marca 2021 r.

Laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni, podjętych zgodnie z przepisami art. 70 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Olimpiady znajdują się na stronie organizatora w zakładce Olimpiada: www.zsps.poznan.pl

14 października 2020

EKO Lider – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. organizuje konkurs ekologiczny „EKO Lider”. Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy ekologicznej i postaw prośrodowiskowych wśród uczniów szkół podstawowych.

Zadaniem uczniów będzie przygotowanie pracy o tematyce ekologicznej.

Uczniowie rywalizują w 4 kategoriach:

I – uczniowie klas 1 i 2
II – uczniowie klas 3 i 4
III – uczniowie klas 5 i 6
IV – uczniowie klas 7 i 8

Uczniowie klas 1-6 mają za zadanie przygotować pracę plastyczną na temat: „Nie próżnuję – segreguję”. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna.

Uczniowie klas 7 i 8 będą mieli do zadania wykonanie pracy pisemnej pod hasłem „EKO Świat za 50 lat”.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: radioolsztyn.pl

12 października 2020

Konkurs dla szkół „Fado-wczoraj i dziś”

Dyrektor Centrum Języka Portugalskiego Camoes przy Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w XI edycji konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną „Fado-wczoraj i dziś”. Prace przyjmowane są do 30 listopada 2020 r.

Głównym celem tegorocznej edycji konkursu jest upamiętnienie 100-lecia narodzin Amálii Rodrigues, zwanej królową fado oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugali wśród młodzieży szkolnej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Dla laureatów I-III miejsca przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie oraz na stronie: www.umcs.pl

12 października 2020

Ogólnopolski konkurs „Mistrz wypracowań”- I edycja

Portal edukacyjny dyktanda.pl zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu wypracowań „Mistrz Wypracowań”. Konkurs adresowany jest do osób, które chcą się „sprawdzić” w pisaniu wypracowań na tematy powiązane z językiem polskim.

Konkurs jest podzielony na 5 kategorii: uczniowie klas 1-3, 4-6, 7-8, szkoły średniej oraz kategoria „wszyscy”, w której poza wymienionymi wcześniej osobami mogą wziąć udział również dorośli i nauczyciele. Udział w konkursie i korzystanie ze strony są całkowicie bezpłatne. Oprócz mistrzowskich dyplomów i tytułów na zwycięzców czekają liczne wartościowe nagrody.

Czas trwania konkursu: do dnia 22 listopada 2020 br.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: dyktanda.pl

6 października 2020

Ponadwojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2021

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) tematyczny Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2021 „Stalowi profesjonaliści”. Konkurs polega na zbudowaniu i zaprogramowaniu własnego robota do wykonywania określonych celów.

Do konkursu mogą zgłaszać się drużyny maksymalnie pięcioosobowe. Drużyny muszą mieć pełnoletnich opiekunów.

Konkurs przebiega w 2 etapach:

 • etap szkolny – organizacja pracy drużyny, koncepcja projektu (drużyna przygotowuje dokumentację projektu konkursowego),
 • finał konkursu – rozgrywki robotów, prezentacja pracy uczniów, ustalenie klasyfikacji generalnej.

Zakończenie rejestracji drużyn – 15 stycznia 2021 r.

Zadania konkursowe zostaną ogłoszone 28 lutego 2021 r. na stronie internetowej konkursu: ggrobot.pl

Informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz rejestracja: ggrobot.pl

30 września 2020

Konkurs plastyczny „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) , Oddział Terenowy w Olsztynie zaprasza uczniów klas I-VI szkół podstawowych z województwa Warmińsko-Mazurskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci w wieku szkolnym na artykuły rolno-spożywcze wytwarzane w Polsce i z wykorzystaniem polskich surowców oraz budowanie świadomości konsumenckiej poprzez czytanie etykiet i informacji zawartych na opakowaniach produktów oraz promowanie oznaczenia „PRODUKT POLSKI”.

(więcej…)

Załączniki

Plakat
Data: 2020-09-30, rozmiar: 297 KB
Regulamin Konkursu Plastycznego
Data: 2020-09-30, rozmiar: 374 KB
30 września 2020

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – V edycja

Filmoteka Narodowa–Instytut Audiowizualny zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Do wygrania roczne stypendium na Warszawskiej Szkole Filmowej– indeksy na uczelnie w całej Polsce oraz akredytacje na festiwale filmowe.

(więcej…)