Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

8 maja 2018

Turniej proobronny – Formularz rejestracyjny

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

 

W celu kształtowania świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty i Liga Obrony Kraju Zarząd Wojewódzki organizuje, z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości TURNIEJ proobronny skierowany do młodzieży szkolnej. Celem Turnieju jest dotarcie do wszystkich uczniów naszego województwa. Masowy charakter przedsięwzięcia gwarantuje przypomnienie wszystkim tych ważnych dla naszego narodu wydarzeń.

Zwracam się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie w szkołach tego przedsięwzięcia, tak, żeby każdy powiat miał swoją reprezentację (drużyna szkoły podstawowej i gimnazjum oraz drużyna szkoły ponadgimnazjalnej).

Przypominam, że od 8 maja do 1 czerwca 2018 r. jest aktywny na stronie Kuratorium Oświaty formularz elektroniczny do rejestracji drużyn. Podczas rejestracji proszę podać tylko adres szkoły i poczty elektronicznej. Po przeprowadzonym konkursie proszę przesłać skład 5-cio  osobowej drużyny poczta elektroniczną na adres leszczr@ko.olsztyn.pl

 

Formularz rejestracyjny

 

27 kwietnia 2018

Konkurs „Ekobezpieczni”

Bank Zachodni WBK – członek Partnerstwa Dla Bezpieczeństwa Drogowego zaprasza nauczycieli i uczniów wszystkich szkół podstawowych do udziału w konkursie „EKOBEZPIECZNI” w ramach projektu „Jak Jeździsz”.

Od 2015 roku Bank Zachodni WBK realizuje projekt „Jak Jeździsz”, który m.in. przypomina i systematyzuje wiedzę w zakresie bezpiecznego i przepisowego poruszania się pojazdami. Uczy jak reagować w sytuacjach niespodziewanych zdarzeń drogowych z udziałem zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu.

Celem organizowanego w tym roku konkursu dla uczniów jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na potrzebę poszerzania wiedzy o prawidłowym zachowaniu na drodze oraz wpływie, jaki wywieramy na środowisko i lokalną społeczność.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie. Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów klas I – III. W konkursie filmowym wziąć udział mogą uczniowie starszych klas szkół podstawowych IV – VI.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin dostępne są na stronie internetowej: jakjezdzisz.pl/ekobezpieczni/

16 kwietnia 2018

Międzynarodowy konkurs Baltie 2018

W związku z wdrożeniem nauki programowania na wszystkich etapach edukacyjnych, SGP Systems oraz Stowarzyszenie TIB zapraszają wszystkich nauczycieli, w tym również nauczycieli klas 1-3, do udziału w międzynarodowym konkursie programistycznym Baltie 2018.

Kategorie wiekowe:

A:  1 – 3 klasa szkoły podstawowej
B:  4 – 6 klasa szkoły podstawowej
C:  7 klasa szkoły podstawowej i 2-3 klasa gimnazjum
D:  szkoły ponadgimnazjalne
E:  uczelnie

Aktualnie otwarte są następujące etapy konkursu:
etap domowy,
etap szkolny,
oraz etap powiatowy
.

Etap domowy trwa aż do końca roku szkolnego. Aby awansować do etapu wojewódzkiego, należy zakończyć etapy szkolny oraz powiatowy do 18 kwietnia 2018 r.

Międzynarodowy finał konkursu organizują w dniach 8-10 czerwca 2018 r. Gmina Zabierzów i Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce “NA 6+”.

Szczegółowe informacje znajdują się na platformie Baltie – www.baltie.net.

Serdecznie zapraszamy do konkursu Baltie 2018 i/lub do przetestowania platformy Baltie (z automatyczną oceną prac uczniów).

16 kwietnia 2018

XVIII Konkurs Papieski „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża

Informujemy, że Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie organizuje XVIII Konkurs Papieski „Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 1998 r. i młodsza). Celem konkursu jest m. in. przypominanie i wskazywanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II,  propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży, rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii, popularyzowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.konkurs-papieski.com

11 kwietnia 2018

Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Informujemy, że Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce organizuje V edycję Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych w Polsce i zagranicą oraz Osadzonych w Aresztach Śledczych. Celem konkursu jest m. in. kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej, budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego, pogłębienie wiedzy historycznej oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji w różnych źródłach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: komitet-pamieci-pileckiego.com

4 kwietnia 2018

V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa) organizuje V OGÓLNOPOLSKĄ OLIMPIADĘ WIEDZY dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Olimpiada odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w Warszawie.

Główne cele Olimpiady – wspieranie rozwoju potencjału intelektualnego, rozwijanie kreatywności, podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz zachęcanie do stosowania aktywnych metod nauczania.

Projekt stanowi praktyczną realizację idei powszechnego prawa do edukacji – zgodnie z programem UNESCO „Edukacja dla Wszystkich” oraz służy budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Do udziału w Olimpiadzie zaproszeni są uczniowie w wieku 14-18 lat, reprezentujący szkoły specjalne, ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły lub klasy integracyjne i szkoły ogólnodostępne. Zadania konkursowe z zakresu ekologii, matematyki, biologii i informatyki opracowali eksperci i nauczyciele praktycy.

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 14-16 i 16-18.

Warunki uczestnictwa szkoły w Olimpiadzie:

  • liczba uczestników: 1-4 uczniów oraz 1-2 nauczycieli (maksymalnie 6 osób);
  • wiek uczestników: 14-18 lat;
  • koszty udziału w Olimpiadzie pokrywają organizatorzy;
  • dojazd do Akademii Pedagogiki Specjalnej pokrywają uczestnicy.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać do 18 maja 2018 r. na adres: olimpiada@aps.edu.pl

Załączniki

Zaproszenie
Data: 2018-04-04, rozmiar: 58 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-04-04, rozmiar: 66 KB
Zadania IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
Data: 2018-04-04, rozmiar: 462 KB
22 marca 2018

Konkurs literacki „Popisz się talentem”

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu nie tylko mają okazję do wykazania się talentem językowym i kreatywnością, ale także zyskując szansę na debiut literacki w prawdziwej książce. Teksty trzydziestu laureatów zostaną opublikowane w formie samodzielnego, profesjonalnie zredagowanego i zilustrowanego wydawnictwa.

Konkurs jest inicjatywą niekomercyjną. Udział w nim jest dla wszystkich uczniów darmowy, a przychód ze sprzedaży książki pokonkursowej z utworami laureatów przeznaczony zostanie na cele charytatywne. Nadesłane teksty oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-3 oraz 4-7).

Strona internetowa konkursu (aktywna od 4 kwietnia 2018 r.): www.nowaera.pl

5 marca 2018

VIII Wojewódzki Konkurs plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

informuję, że ogłoszony został VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Organizatorami konkursu są Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie.

Celem konkursu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać na drodze, w domu podczas nieobecności rodziców oraz podczas korzystania z Internetu.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Terminy nadsyłania prac:

a) etap szkolny – szkoły nadsyłają prace konkursowe do właściwej Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji do 13 kwietnia 2018 r.

b) etap powiatowy – Komendy miejskie/ powiatowe Policji przesyłają prace plastyczne do KWP w Olsztynie do 11 maja 2018 r.

c) etap wojewódzki – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystości w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim 8 czerwca 2018 r. , godz. 10.00, sala 52 (organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu uroczystego ogłoszenia wyników – o czym laureaci zostaną poinformowani).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w załączonym regulaminie.

Kontakt z organizatorami konkursu szczebla wojewódzkiego:
Jolanta Jakubowicz tel. 665 240 459
Mariola Matusiak 501 491 512
podinsp. Małgorzata Bojarowska 89 522 51 73

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w Konkursie. Wyrażam przekonanie, że Konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego efekty przełożą się na upowszechnienie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa.

Z poważaniem
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2018-03-05, rozmiar: 76 KB
1 marca 2018

Konkurs „Czyste środowisko – czyste powietrze”

Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych zaprasza uczniów z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie organizowanym w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej http://kampaniasmog.edu.pl/ .