Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

21 lipca 2017

II edycja konkursu pn. „Moje korzenie, czyli skąd jestem?”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie zaprasza młodzież w wieku 15-19 lat z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w II edycji konkursu pn. „Moje korzenie, czyli skąd jestem?”.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Warmii i Mazur własnym pochodzeniem, pogłębienie tożsamości lokalnej młodzieży i poczucia przynależności do miejsca zamieszkania, uświadomienie znaczenia osobistego dziedzictwa materialnego i niematerialnego dla historii i tradycji regionu. Ponadto zwrócenie uwagi na związek losów rodziny i bliskich z historią regionu, a przez to rozbudzenie potrzeby dbałości zarówno o rodzinne tradycje, jak i dziedzictwo regionalne.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.wbp.olsztyn.pl/korzenie2/.

10 lipca 2017

XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów (2017/2018)

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej zaprasza uczniów gimnazjum oraz starszych klas szkół podstawowych do udziału w roku szkolnym 2017/2018 w XIII edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów. Informacje o olimpiadzie znajdują się na stronie internetowej www.omj.edu.pl.

29 czerwca 2017

Konkurs programistyczny Creative Baltie 2017

Na stronie www.baltie.net ruszył twórczy konkurs programistyczny Creative Baltie 2017. Finał konkursu będzie tradycyjnie na Politechnice w Brnie.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich wiekowych kategorii (od 1 klasy SP aż do uczelni), swój projekt może przesłać uczeń indywidualny lub zespół.

Termin przesłania prac upływa 04.10.2017.


Projekt Baltie na rok szkolny 2017/2018.

Od września przygotowujemy:
1. Udostępnić webową aplikację Baltie poziom nowicjusz (dla wszystkich rodzajów tabletów, komórek) – można już testować na b2.baltie.net.

2. Programowanie robotów za pomocą Baltie.

3. Szkolenia Baltie, poziom 0, 1, 2, 3.


 

28 czerwca 2017

Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad”

Fundacja „Być Bardziej” zaprasza placówki oświatowe do wzięcia udziału w programie „Dzwonek na obiad” poprzez przeprowadzenie akcji „Grosz do Grosza”. Głównym celem akcji jest zapewnienie ciepłego obiadu w szkole tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić tego samodzielnie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Fundacji oraz programu.

13 czerwca 2017

Zaproszenie do udziału w konkursie „Klasyka w klasie. Najlepsza lekcja o muzyce poważnej”

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza konkurs adresowany do nauczycieli muzyki szkół powszechnych na najlepszą lekcję o muzyce poważnej!

Celem lekcji jest zaznajomienie uczniów z wybranym utworem bądź grupą utworów muzycznych. W trakcie zajęć nauczyciel powinien zaprezentować nagranie utworu, a następnie pracując z uczniami za pomocą wybranych przez siebie metod przeanalizować utwór. W efekcie uczniowie powinni umieć rozpoznać utwór i omówić jego cechy charakterystyczne.

Do zgłaszanej na Konkurs lekcji należy napisać szczegółowy scenariusz, a samą lekcję sfilmować. Szczegóły w regulaminie. Nagrania lekcji wraz ze scenariuszami można nadsyłać do dnia 15 października 2017 r. na adres: edukacja@nifc.pl.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wzór scenariusza lekcji  do pobrania ze strony: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/education/teachers/id/4442

Do wygrania sprzęt grający i publikacje NIFC dla nauczyciela, pianino Yamaha Clavinova dla szkoły.

Więcej informacji: 
Dział Edukacji
22 44 16 259
edukacja@nifc.pl

19 maja 2017

I Ogólnopolski Konkurs o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych,

Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest uhonorowanie szkół/placówek, które wyróżniają się warsztatem pracy zatrudnionych nauczycieli wykorzystujących w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a efektem takich działań jest konstruktywna współpraca z dziećmi i młodzieżą sprzyjająca rozbudzaniu ich kreatywności, pasji i zainteresowań.

Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska.

W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., szkoły/placówki przesyłają zgłoszenia konkursowe na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn. Materiały (prezentację) należy przygotować w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci zewnętrznej (płyta CD lub pendrive) i wraz ze zgłoszeniem (zał. nr 1 do regulaminu) przesłać na wskazany adres.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty nominuje 20 placówek z województwa, po 5 w danej kategorii:

  1. przedszkole lub inna forma edukacji przedszkolnej
  2. szkoła podstawowa
  3. gimnazjum lub liceum
  4. technikum lub szkoła zawodowa.

Nominacje oraz zgłoszenia konkursowe w terminie do 15 lipca 2017 r. przekazane zostają do dalszej oceny przez Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa wyłania 64 (po 4 z każdego województwa) szkoły/placówki zasługujące na tytuł „Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Dodatkowo przyznane zostaną 2 nagrody i 8 wyróżnień specjalnych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Nagrody Laur Nowoczesnej Edukacji w dniu 24 listopada 2017 r., podczas II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji w Targach Kielce.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Olsztynie koordynatorami przedsięwzięcia są: Adam Szkolnik (e-mail: aszkolnik@ko.olsztyn.pl, tel. 895232446) oraz Małgorzata Hochleitner (e-mail: mhochleitner@ko.olsztyn.pl, tel. 895232446)

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.targikielce.pl

5 maja 2017

Konkurs plastyczny „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym od 5 lat oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”. Głównym celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom funkcjonowanie LPR. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu rysunku śmigłowca Ratunkowego dowolną techniką.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.lpr.com.pl/pl/smiglowiec-ratunkowy-w-oczach-dziecka-2/

 

4 maja 2017

Wyniki rekrutacji do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zadanie rekrutacyjne polegało na ustaleniu, czy w przestrzeni publicznej, którą zamieszkują uczniowie znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce uczniowie odnaleźli, proponowali działania zmierzające do zmiany nazwy i upowszechniali wiedzę o nowym patronie. W przypadku braku takiego miejsca, młodzież wskazywała miejsce warte upamiętnienia oraz rozpropagowywała o nim wiedzę w społeczności lokalnej.

 

Dwa najlepiej ocenione zespoły z naszego województwa (uczniowie z Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie i Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu) wezmą udziału w seminariach w dniu 13 maja 2017 r., które odbędą się w Sulejówku oraz w posiedzeniu komisji w dniu 14 maja 2017 r., które odbędzie się w gmachu Sejmu.

 

Następnie 460 młodych posłanek i posłów spotka się 1 czerwca 2017 roku w Sali Posiedzeń Sejmu RP podczas XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 

Organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Pamięci Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Relacje i wyniki dostępne są na stronie

 

Wkrótce skontaktujemy się z dyrektorami szkół w celu organizacji transportu uczniów. Lista posłów i posłanek
z województwa warmińsko – mazurskiego znajduje się w załączeniu.

 

Załączniki

Lista
Data: 2017-05-04, rozmiar: 32 KB
24 kwietnia 2017

I Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Solidarność Walcząca 1982-1990”

Informujemy o I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Solidarność Walcząca 1982-1990”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław.

Cele konkursu:

  • Poznanie najnowszej historii Polski
  • Upowszechnienie wiedzy o działalności podziemnej SW
  • Przybliżenie postaw niepodległościowych i patriotycznych w latach 1982-1990
  • Ukazanie różnych dróg w dążeniu do odzyskania niepodległości
  • Pokazanie sylwetek ludzi SW

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gazetaobywatelska.pl

Prace można przesyłać na adres Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną: swkonkurs@wp.pl do 15 maja 2017 roku. Finał konkursu 10 czerwca 2017 roku we Wrocławiu.

21 kwietnia 2017

Ogólnopolska impreza sportowa „JEM OWOCE, PIJĘ MLEKO – W ŻYCIU ZAJDĘ DALEKO”

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie zaprasza dzieci, które biorą udział w programie „Mleko w szkole” lub „Owoce i warzywa w szkole” do wzięcia udziału w VI edycji imprezy sportowej pod hasłem „JEM OWOCE, PIJĘ MLEKO – W ŻYCIU ZAJDĘ DALEKO”. Zawody odbędą się 26.05.2017 r. na terenie kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz zgłoszenie dostępne są na stronie internetowej:
www.arr.gov.pl

13 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny „Piastowskie pary”

Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Piastowskie pary”. Jego celem jest zachęcenie najmłodszych do odkrywania i pogłębiania wiedzy o władcach polskich. Przedmiotem konkursu jest wykonanie portretu wybranej pary małżeńskiej z dynastii Piastów. Organizatorzy czekają na prace do 30 kwietnia 2017 r. pod adresem Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, z dopiskiem PIASTOWSKIE PARY.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: muzhp.pl

12 kwietnia 2017

XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski

Małopolska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zaprasza młodzież szkolną z całej Polski do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim pt. „Być jak Brat naszego Boga”.

Konkurs jest poświęcony wielkiemu dorobkowi pontyfikatu Świętego Jana Pawła II oraz przesłaniu płynącemu z nauczania i postawy Papieża, będącego wzorem dla młodzieży. Konkurs wspierają liczni patroni i sponsorzy. Tegoroczna gala finałowa, połączona z wręczeniem nagród, odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. w Wadowicach.

Załączniki

Konkurs_Papieski_OHP_regulamin
Data: 2017-04-12, rozmiar: 503 KB
11 kwietnia 2017

Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w Krajowym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej „Letnie Igrzyska Olimpijskie – Rio 2016 ”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Wojewody Podlaskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/sport/sport/krajowy-konkurs-wiedzy-olimpijskiej-letnie-igrzyska-olimpijskie-rio-2016-.html

29 marca 2017

Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”

10. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” odbędzie się 16-18 maja 2017 r. w Bochni. Ideą tego wydarzenia jest integracja uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, edukacja artystyczna oraz promocja uzdolnień uczestników. Kategorie: integracyjny duet muzyczny, zespół i kabaret. Udział w festiwalu, zakwaterowanie oraz wyżywienie są bezpłatne. Kartę uczestnictwa wraz z nagraniem należy przesyłać do 15 kwietnia br.

Informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej www.festiwal.bochnia.pl.

24 marca 2017

VI edycja programu „Mistrzowie Chemii”

​„Mistrzowie CHEMII” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz wiążą swoją przyszłość z chemią. (więcej…)