Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

30 listopada 2017

Konkurs „Nauczyciel – Innowator”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na Nauczyciela – Innowatora, który w ramach przedsięwzięcia zostanie wyłoniony do końca 2017 r. (jeden na terenie województwa) i nagrodzony nagrodą rzeczową. (więcej…)

27 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”

Fundacja Zakłady Kórnickie zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”. Celem Konkursu jest przeprowadzenie akcji zwiększającej świadomość młodzieży w zakresie idei pracy organicznej.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.fzk.pl

24 listopada 2017

Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie zaprasza szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w Konkursie Biblijnym im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda. W roku szkolnym 2017/2018 tematem konkursu jest Księga Wyjścia.

Celem Konkursu Biblijnego jest:
1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.
2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.
3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są pod adresem: www.milakowo.parafia.info.pl

24 listopada 2017

IX edycja konkursu „Na wspólnej ziemi”

Fundacja Shalom zaprasza uczniów szkół podstawowych i uczniów klas gimnazjalnych do udziału w konkursie pt. „Na wspólnej ziemi”.

Ideą przewodnią konkursu jest wydobycie z zapomnienia świadectw obecności żydowskiej, odświeżenie pamięci tych ludzi, którzy jeszcze pamiętają swych żydowskich przyjaciół dziecinnych zabaw.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: shalom.org.pl

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 20 grudnia 2017 r.

Informacji dotyczących konkursu udziela biuro Fundacji Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, tel. 22 620 30 36, 22 620 30 37; e-mail: shalom@shalom.org.pl

24 listopada 2017

XIII edycja konkursu „Historia i kultura Żydów polskich”

Fundacja Shalom organizuje kolejną, XIII edycję konkursu dla szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) „Historia i kultura Żydów polskich”.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I stopień – etap szkolny (praca pisemna)
II stopień – etap centralny (egzamin ustny i obrona pracy pisemnej)

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: shalom.org.pl

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 20 grudnia 2017 r.

Informacji dotyczących konkursu udziela biuro Fundacji Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, tel. 22 620 30 36, 22 620 30 37; e-mail: shalom@shalom.org.pl

22 listopada 2017

XI Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie już po raz jedenasty organizuje Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”.

Ideą konkursu jest refleksja nad znaczeniem codziennego wysiłku na rzecz ochrony środowiska w każdym domu. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia. Uczestnicy konkursu mogą przygotować prace w jednej z dwóch kategorii: plastycznej lub multimedialnej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej: g1.lublin.eu

22 listopada 2017

IV Ogólnopolski Turniej All-Chemiczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskięj w Lublinie zaprasza do udziału w czwartej edycji Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego.

Celem turnieju jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.

Od bieżącego roku szkolnego nagrodą specjalną jest indeks UMCS na dowolną specjalność realizowaną na Wydziale Chemii.

Szczegółowe informacje o turnieju znajdują się na stronie internetowej: www.alkahest.umcs.lublin.pl

22 listopada 2017

Międzynarodowy Konkurs I Liga Językowa

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie językowym „I Liga Językowa”.

Liga Językowa jest międzynarodowym, międzyszkolnym konkursem z zakresu wiedzy na temat kultury i tradycji takich państw jak: Anglia, Nowa Zelandia i Australia.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.englishleague.zafriko.pl

21 listopada 2017

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.

Olimpiada została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

20 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „I Ty możesz zostać baśniopisarzem”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Hansa Christiana Andersena w Radomiu zaprasza uczniów klas IV – VI szkół podstawowych do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „I Ty możesz zostać baśniopisarzem”.

Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości Hansa Christiana Andersena i wartości moralnych w niej zawartych.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej: www.psp2.radom.pl/konkurs/

16 listopada 2017

VIII edycja Konkursu Wiedzy o Podatkach

Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Olsztynie zaprasza uczniów wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w VIII edycji Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Celem Konkursu jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego oraz upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy: etap I – szkolny, etap II – wojewódzki.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej: www.warminskomazurski.kidp.pl

15 listopada 2017

XVII Ogólnopolski Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej XVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. Wandy Dybalskiej.

Szczegółowe informacje na temat turnieju, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się na stronie www.turniejreportazu.pl

14 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie organizowanym przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego. Przedmiotem rywalizacji jest umiejętność publicznego wypowiadania się na tematy ważne społecznie.

Konkurs ma za zadanie promowanie mody na swobodne i ładne mówienie po polsku, a także zachęcać do dbałości o ojczysty język. Celem projektu jest również nauka sztuki dyskusji i skutecznej argumentacji oraz pokazywanie, że umiejętności krasomówcze pomagają w realnym życiu.

Kartę zgłoszeniową oraz krótkie filmy z wystąpieniem na dowolny temat należy przesyłać do 31 grudnia 2017 r. na adres mailowy konkurs@akademiaretoryki.pl

Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: akademiaretoryki.pl

8 listopada 2017

I. edycja lokalnego Turnieju Gier Historycznych IPN

Szanowni Państwo

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wraz z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie zapraszają uczniów olsztyńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na I. edycję lokalnego Turnieju Gier Historycznych IPN – „Reglamentacja” i „303”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.rodm-olsztyn.pl

Załączniki

Turniej gier histotycznych IPN - plakat
Data: 2017-11-08, rozmiar: 3 MB
Ankieta zgłoszeniowa
Data: 2017-11-08, rozmiar: 289 KB
8 listopada 2017

X edycja ogólnopolskiego konkursu ELEKTRON

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji ogólnopolskiego konkursu ELEKTRON. Tematyka konkursu dotyczy zagadnień z elektroniki, telekomunikacji oraz mechatroniki. Podczas finału na Politechnice Wrocławskiej uczestnicy konkursu będą mogli mogą zwiedzać laboratoria naukowe i dydaktyczne Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

Terminarz konkursu:

  • Zgłaszanie uczestników – do 24 listopada 2017 r.,
  • Eliminacje Szkolne – 8 grudnia 2017 r.,
  • Finał – 2 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej wemif.pwr.edu.pl