Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

15 listopada 2019

X edycja Warmińsko – Mazurskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Olsztynie zaprasza uczniów  wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych do udziału w X edycji Warmińsko – Mazurskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Celem Konkursu jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego oraz upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy: etap I – szkolny, etap II – wojewódzki.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.warminsko-mazurski.kidp.pl.

Załączniki

Plakat konkursu
Data: 2019-11-15, rozmiar: 120 KB
8 listopada 2019

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Polak, Węgier, dwa bratanki”

Do konkursu zgłoszono 44 prace z 10 szkół podstawowych. W oparciu o § 5 ust. 1 Regulaminu Konkursu plastycznego dla dzieci „Polak, Węgier, dwa bratanki” Komisja konkursowa, powołana przez Prezesa Stowarzyszenia Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota” Dowódcy Armii Krajowej z siedzibą w Olsztynie, przyznała trzy nagrody główne, ufundowane przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie, w każdej z dwóch kategorii wiekowych:

I kategoria: klasy  I – IV
I miejsce: autor pracy: Laura Witkowska, Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stanisława Staszica
w Elblągu
nauczyciel (opiekun): Barbara Podworska

II miejsce: autor pracy: Igor Kalinowski,  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
w Gołdapi
nauczyciel (opiekun): Sylwia Kurpios-Sawicka

III miejsce: autor pracy: Weronika Klejnowska, Szkoła Podstawowa w Bryńsku
nauczyciel (opiekun): Urszula Kowalska

II kategoria: klasy  V-VIII
I miejsce: autor pracy: Anna Ślęzak, Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rogóżu
nauczyciel (opiekun): Anna Węzelowska

II miejsce: autor pracy: Małgorzata Wojtczak, Szkoła Podstawowa im. prof. Romana Kobendzy
w Łynie
nauczyciel (opiekun): Monika Gergda

III miejsce: autor pracy:  Paulina Lewandowska, Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu
nauczyciel (opiekun): Marta Marchlewska

Ponadto Komisja konkursowa wyróżniła prace następujących uczniów:

I kategoria: klasy  I – IV
– Natalia Lamparska, Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody Polskiej w Klęczkowie
– Tomasz Pańczuk, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

II kategoria: klasy  V-VIII
– Hanna Sawicka, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
– Martyna Ambroziak,  Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rogóżu

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym autorom prac plastycznych oraz ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje!

8 listopada 2019

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Czas w szarości”

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sierakowie zaprasza szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe do udziału w 5 edycji konkursu plastycznego „Czas w szarości”.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja technik plastycznych, wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych twórców oraz kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej organizatora: sp6.rawicz.pl.

6 listopada 2019

Stop uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! III edycja

Studium Prawa Europejskiego ogłosiło III edycję konkursu STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niosą uzależnienia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 3 grudnia 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej organizatora: spe.edu.pl

6 listopada 2019

Wojewódzki Konkurs plastyczny „Mądrze wodą gospodarujesz – zdrowe środowisko zyskujesz!”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym „Mądrze wodą gospodarujesz – zdrowe środowisko zyskujesz!”

Celem konkursu jest m.in. rozwijanie umiejętności poszukiwania praktycznych możliwości ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasoby wodne.

Konkurs jest organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego i Prezesa Wód Polskich – Przemysława Dacy.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej organizatora: sp3lw.edupage.org.

Załączniki

Plakat
Data: 2019-11-06, rozmiar: 84 KB
5 listopada 2019

XXXI Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Mathématiques sans Frontières” (Matematyka bez Granic)

Krajowy Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Matematyka bez Granic” zaprasza dzieci, młodzież i nauczycieli do udziału w XXXI edycji konkursu.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym.

Konkurs pozwala na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównania jej z wiedzą rówieśników z Europy. Zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.

„Matematyka bez Granic” to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, dwuetapowy. W wersji Junior adresowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych zaś w wersji Senior do uczniów 8 klas szkół podstawowych i pierwszych klas liceów lub technikum.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.mbg.uz.zgora.pl

4 listopada 2019

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zaprasza uczniów ze szkół podstawowych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Olimpiada służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej. Informacje nt. harmonogramu zadań i regulaminu znajdują się na stronie olijpsp.pl

4 listopada 2019

III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”

Narodowe Centrum Kultury zaprasza szkoły podstawowe na wspólne, jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. Udział w konkursie uwarunkowany jest poprawnym wypełnieniem wniosku i kolejnością zgłoszeń do dnia 8.11.2019 r. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu znajdują się na stronie internetowej nck.pl.

29 października 2019

Turniej gry planszowej „Czas na strat-up!”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza nauczycieli i uczniów ze szkół ponadpodstawowych z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w Turnieju gry planszowej „Czas na strat-up!” realizowanym w ramach akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość III”.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronie internetowej lekcjaofunduszach.pl

28 października 2019

Konkurs Capture The Flag „153+1”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie Capture The Flag „153+1” organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania tematyką cyberbezpieczeństwa w atrakcyjny i przystępny dla młodych ludzi sposób.

Założenia konkursu

Konkurs odwołuje się do popularnej formuły Capture The Flag. Powstał z myślą o młodych pasjonatach informatyki, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności i lepiej poznać zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to ogólnopolskie eliminacje, drugi – wielki finał w Warszawie z udziałem 15 najlepszych drużyn.

Uczestnicy konkursu będą musieli się zmierzyć z zagadkami kryptograficznymi, zadaniami dotyczącymi bezpośrednio tematyki związanej z aplikacjami www, zadaniami związanymi bezpośrednio z przejmowaniem kontroli nad usługami oraz inżynierią wsteczną oprogramowania.

Zasady uczestnictwa

W zawodach mogą wziąć udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, w szczególności uczniowie techników oraz szkół branżowych o profilu informatycznym. Uczestniczy będą rywalizować w dwuosobowych zespołach, które mogą się składać się z uczniów różnych klas i roczników (zespoły muszą tworzyć osoby uczęszczające do tej samej szkoły).

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie konkursu 153plus1.pl.

Zgłoszenia dokonuje nauczyciel-opiekun zespołu. Szczegółowe warunki udziału w konkursie opisaliśmy w regulaminie.

Zapisy już trwają. Zakończą się 3 listopada 2019 r.

Dodatkowe informacje

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Członkowie zespołu, który zajmie pierwsze miejsce, otrzymają po 2000 zł, drugie – 1500 zł, a trzecie – 1000 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 153plus1.pl.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.