Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

18 stycznia 2019

Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych oraz Nauczyciele,

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny PTG, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają uczniów klas V – VIII do udziału w XIV konkursie im. Barbary Petchenik na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę: KOCHAMY MAPY (WE LOVE MAPS).

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin oraz warunki uczestnictwa znajdą Państwo na stronie: www.kartografia.org

18 stycznia 2019

Ogólnopolski konkurs Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół ponadpodstawowych oraz Nauczyciele,

Fundacja Zakłady Kórnickie zaprasza młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy i Umiejętności pn. „Praca Organiczna 2.0”. Konkurs ma na celu popularyzowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności uczniów.

Wszelkie informacje na temat konkursu, regulamin oraz warunki uczestnictwa znajdą Państwo na stronie: fzk.pl

10 stycznia 2019

V Ogólnopolski Konkurs Literacki CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODĄ.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-IV oraz klasy V-VIII. Termin dostarczania prac mija 1 marca 2019 r.

Regulamin konkursu, warunki uczestnictwa oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: sp34.lublin.pl.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

10 stycznia 2019

VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Termin dostarczania prac mija 1 marca 2019 r.

Regulamin konkursu, warunki uczestnictwa oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: ken.pbw.lublin.pl oraz sp1.lublin.eu.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

10 stycznia 2019

29. Ogólnopolski Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Polski Komitet Olimpijski zaprasza do udziału w 29. Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, który odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Jest to konkurs dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów, cieszący się dużym uznaniem w środowiskach szkolnych. Polski Komitet Olimpijski dokłada wszelkich starań zapewniających zarówno dobrą organizację konkursu jak też odpowiednią oprawę uroczystości wręczania nagród, imprezy towarzyszące oraz stronę medialną (wywiady z laureatami w programie I Polskiego Radia, publikacje opowiadań w wydawnictwie edukacyjnym PKOI „Olimpionik”, wydawnictwa książkowe z nagradzanymi opowiadaniami). Termin zgłaszania prac upływa 2 kwietnia 2019 r.

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej www.olimpijski.pl.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

10 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs „Eksperyment Łańcuchowy”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza do udziału w siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”, której finał odbędzie się 1 czerwca 2019 roku w Krakowie.

Konkurs ma na celu popularyzację nauk ścisłych, a przede wszystkim fizyki, głównie wśród młodych osób. Uczestnictwo w konkursie pozwala na wspólne spędzenie czasu oraz naukę fizyki poprzez zabawę. „Eksperyment Łańcuchowy” kierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz do całych rodzin. Nagrody przyznawane są w poszczególnych kategoriach, więc każdy może zostać zwycięzcą.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 24 marca 2019 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: www.lancuch.if.uj.edu.pl.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

3 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II” – zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
i Uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych

Organizatorzy Konkursu „Myśli Jana Pawła II” informują o nowym terminie nadsyłania zgłoszeń do Konkursu – do 25 stycznia 2019 r.

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zgłasza udział w konkursie drogą mailową poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do regulaminu konkursu na adres: sp45@um.bialystok.pl

Więcej na temat konkursu (regulamin, materiały do pobrania) – LINK

W przypadku zapytań:
Dariusz Człapiński, Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

18 grudnia 2018

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu ”Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy o Żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej oraz upamiętnienie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: https://fkw.edu.pl

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

tel. 89/ 52 32 446

10 grudnia 2018

Ogólnopolski konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Łambinowicach – Opolu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej muzeum: www.cmjw.pl

30 listopada 2018

Konkurs Ekologia w moim domu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie już po raz dwunasty organizuje Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”.

Ideą konkursu jest refleksja nad znaczeniem codziennego wysiłku na rzecz ochrony środowiska w każdym domu. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia. Uczestnicy konkursu mogą przygotować prace w jednej z dwóch kategorii: plastycznej lub multimedialnej.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej: sp1.lublin.eu

28 listopada 2018

Ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces Na Bank”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele 

Fundacja BIT MASTERS zaprasza do udziału w ogólnopolskim turnieju wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces Na Bank”. Turniej skierowany dla szkół ponadgimnazjalnych jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt ten objęła swoim patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu, regulamin i materiały edukacyjne dostępne są na stronie: www.sukcesnabank.pl.

28 listopada 2018

Turniej Debat Historycznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele 

Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV. Edycji Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, który w województwie warmińsko-mazurskim realizowany jest we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

TDH jest systemowym projektem, wykorzystującym debatę oksfordzką w edukacji historycznej. Uczniowie poznają zasady debat, uczestniczą w szkoleniu przygotowawczym, a następnie biorą udział w turnieju regionalnym. Zwycięzcy z całej Polski spotykają się w turnieju finałowym w Warszawie. Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.pamiec.pl/debaty.

Zainteresowane szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego prosimy o zgłaszanie drużyn do 21 grudnia 2018 r. Kontakt do koordynatora regionalnego: Dawid Zagził, tel. 89 521-48-14, dawid.zagzil@ipn.gov.pl. Uwaga! Liczba zespołów jest ograniczona.