Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

8 kwietnia 2020

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”

Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zaprasza do udziału w XIII edycji konkursu „Ekologia w moim domu”.

Ideą konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia – autora pracy konkursowej. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie pracy w jednej z dwóch kategorii: plastycznej lub multimedialnej.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych.

Termin nadsyłania prac konkursowych – 30 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
ul. Kunickiego 116,
20 – 436 Lublin
z dopiskiem Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej: sp1.lublin.eu

11 marca 2020

Konkurs dla młodych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”

Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do tworzenia projektów wynalazków lub innych rozwiązań technicznych, jak również gier planszowych lub komputerowych nawiązujących do tematyki wynalazczości. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie RP oraz polonijnych placówek edukacyjnych za granica.

Regulamin konkursu – w załączeniu.

Załączniki

10 marca 2020

„Integracja malowana dźwiękiem” – XIII Festiwal Piosenki w Bochni

Szanowni Państwo dyrektorzy,

Informujemy, że rozpoczyna się nabór zgłoszeń do udziału w XIII Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”. Organizatorem Festiwalu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci”.

Wszelkie informacje na temat festiwalu, regulamin oraz kartę uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie: www.festiwal.bochnia.pl

6 marca 2020

XV edycja ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału
w XV edycji ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości.

Głównym celem konkursu jest promowanie idei przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy w zakresie ekonomii, a przede wszystkim zdobywania umiejętności zastosowania jej w praktyce.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: najlepsze-zajecia.pl.

18 lutego 2020

Eksperyment Łańcuchowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza do VIII edycji Eksperymentu Łańcuchowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lancuch.if.uj.edu.pl