Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

28 czerwca 2017

Ogólnopolski projekt społeczny „Dzwonek na obiad”

Fundacja „Być Bardziej” zaprasza placówki oświatowe do wzięcia udziału w programie „Dzwonek na obiad” poprzez przeprowadzenie akcji „Grosz do Grosza”. Głównym celem akcji jest zapewnienie ciepłego obiadu w szkole tym uczniom, których rodzice lub opiekunowie nie są w stanie zapewnić tego samodzielnie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Fundacji oraz programu.

13 czerwca 2017

Zaproszenie do udziału w konkursie „Klasyka w klasie. Najlepsza lekcja o muzyce poważnej”

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza konkurs adresowany do nauczycieli muzyki szkół powszechnych na najlepszą lekcję o muzyce poważnej!

Celem lekcji jest zaznajomienie uczniów z wybranym utworem bądź grupą utworów muzycznych. W trakcie zajęć nauczyciel powinien zaprezentować nagranie utworu, a następnie pracując z uczniami za pomocą wybranych przez siebie metod przeanalizować utwór. W efekcie uczniowie powinni umieć rozpoznać utwór i omówić jego cechy charakterystyczne.

Do zgłaszanej na Konkurs lekcji należy napisać szczegółowy scenariusz, a samą lekcję sfilmować. Szczegóły w regulaminie. Nagrania lekcji wraz ze scenariuszami można nadsyłać do dnia 15 października 2017 r. na adres: edukacja@nifc.pl.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wzór scenariusza lekcji  do pobrania ze strony: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/education/teachers/id/4442

Do wygrania sprzęt grający i publikacje NIFC dla nauczyciela, pianino Yamaha Clavinova dla szkoły.

Więcej informacji: 
Dział Edukacji
22 44 16 259
edukacja@nifc.pl

19 maja 2017

I Ogólnopolski Konkurs o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych,

Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest uhonorowanie szkół/placówek, które wyróżniają się warsztatem pracy zatrudnionych nauczycieli wykorzystujących w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a efektem takich działań jest konstruktywna współpraca z dziećmi i młodzieżą sprzyjająca rozbudzaniu ich kreatywności, pasji i zainteresowań.

Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska.

W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., szkoły/placówki przesyłają zgłoszenia konkursowe na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn. Materiały (prezentację) należy przygotować w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci zewnętrznej (płyta CD lub pendrive) i wraz ze zgłoszeniem (zał. nr 1 do regulaminu) przesłać na wskazany adres.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty nominuje 20 placówek z województwa, po 5 w danej kategorii:

  1. przedszkole lub inna forma edukacji przedszkolnej
  2. szkoła podstawowa
  3. gimnazjum lub liceum
  4. technikum lub szkoła zawodowa.

Nominacje oraz zgłoszenia konkursowe w terminie do 15 lipca 2017 r. przekazane zostają do dalszej oceny przez Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa wyłania 64 (po 4 z każdego województwa) szkoły/placówki zasługujące na tytuł „Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Dodatkowo przyznane zostaną 2 nagrody i 8 wyróżnień specjalnych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Nagrody Laur Nowoczesnej Edukacji w dniu 24 listopada 2017 r., podczas II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji w Targach Kielce.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Olsztynie koordynatorami przedsięwzięcia są: Adam Szkolnik (e-mail: aszkolnik@ko.olsztyn.pl, tel. 895232446) oraz Małgorzata Hochleitner (e-mail: mhochleitner@ko.olsztyn.pl, tel. 895232446)

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.targikielce.pl

5 maja 2017

Konkurs plastyczny „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym od 5 lat oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”. Głównym celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom funkcjonowanie LPR. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu rysunku śmigłowca Ratunkowego dowolną techniką.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.lpr.com.pl/pl/smiglowiec-ratunkowy-w-oczach-dziecka-2/

 

4 maja 2017

Wyniki rekrutacji do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się rekrutacja do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zadanie rekrutacyjne polegało na ustaleniu, czy w przestrzeni publicznej, którą zamieszkują uczniowie znajduje się miejsce, którego nazwa nawiązuje do systemu totalitarnego. Jeśli takie miejsce uczniowie odnaleźli, proponowali działania zmierzające do zmiany nazwy i upowszechniali wiedzę o nowym patronie. W przypadku braku takiego miejsca, młodzież wskazywała miejsce warte upamiętnienia oraz rozpropagowywała o nim wiedzę w społeczności lokalnej.

 

Dwa najlepiej ocenione zespoły z naszego województwa (uczniowie z Gimnazjum Specjalnego nr 1 w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie i Gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sępopolu) wezmą udziału w seminariach w dniu 13 maja 2017 r., które odbędą się w Sulejówku oraz w posiedzeniu komisji w dniu 14 maja 2017 r., które odbędzie się w gmachu Sejmu.

 

Następnie 460 młodych posłanek i posłów spotka się 1 czerwca 2017 roku w Sali Posiedzeń Sejmu RP podczas XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

 

Organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu
z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Instytutem Pamięci Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji Relacje i wyniki dostępne są na stronie

 

Wkrótce skontaktujemy się z dyrektorami szkół w celu organizacji transportu uczniów. Lista posłów i posłanek
z województwa warmińsko – mazurskiego znajduje się w załączeniu.

 

Załączniki

Lista
Data: 2017-05-04, rozmiar: 32 KB
24 kwietnia 2017

I Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Solidarność Walcząca 1982-1990”

Informujemy o I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Solidarność Walcząca 1982-1990”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Barlickiego 28, 50-324 Wrocław.

Cele konkursu:

  • Poznanie najnowszej historii Polski
  • Upowszechnienie wiedzy o działalności podziemnej SW
  • Przybliżenie postaw niepodległościowych i patriotycznych w latach 1982-1990
  • Ukazanie różnych dróg w dążeniu do odzyskania niepodległości
  • Pokazanie sylwetek ludzi SW

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gazetaobywatelska.pl

Prace można przesyłać na adres Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną: swkonkurs@wp.pl do 15 maja 2017 roku. Finał konkursu 10 czerwca 2017 roku we Wrocławiu.

21 kwietnia 2017

Ogólnopolska impreza sportowa „JEM OWOCE, PIJĘ MLEKO – W ŻYCIU ZAJDĘ DALEKO”

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie zaprasza dzieci, które biorą udział w programie „Mleko w szkole” lub „Owoce i warzywa w szkole” do wzięcia udziału w VI edycji imprezy sportowej pod hasłem „JEM OWOCE, PIJĘ MLEKO – W ŻYCIU ZAJDĘ DALEKO”. Zawody odbędą się 26.05.2017 r. na terenie kompleksu sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie przy ul. Wańkowicza 1.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz zgłoszenie dostępne są na stronie internetowej:
www.arr.gov.pl

13 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny „Piastowskie pary”

Muzeum Historii Polski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Piastowskie pary”. Jego celem jest zachęcenie najmłodszych do odkrywania i pogłębiania wiedzy o władcach polskich. Przedmiotem konkursu jest wykonanie portretu wybranej pary małżeńskiej z dynastii Piastów. Organizatorzy czekają na prace do 30 kwietnia 2017 r. pod adresem Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, z dopiskiem PIASTOWSKIE PARY.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: muzhp.pl

12 kwietnia 2017

XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski

Małopolska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie zaprasza młodzież szkolną z całej Polski do udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim pt. „Być jak Brat naszego Boga”.

Konkurs jest poświęcony wielkiemu dorobkowi pontyfikatu Świętego Jana Pawła II oraz przesłaniu płynącemu z nauczania i postawy Papieża, będącego wzorem dla młodzieży. Konkurs wspierają liczni patroni i sponsorzy. Tegoroczna gala finałowa, połączona z wręczeniem nagród, odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 r. w Wadowicach.

Załączniki

Konkurs_Papieski_OHP_regulamin
Data: 2017-04-12, rozmiar: 503 KB
11 kwietnia 2017

Krajowy Konkurs Wiedzy Olimpijskiej

Podlaski Kurator Oświaty zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w Krajowym Konkursie Wiedzy Olimpijskiej „Letnie Igrzyska Olimpijskie – Rio 2016 ”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Wojewody Podlaskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/sport/sport/krajowy-konkurs-wiedzy-olimpijskiej-letnie-igrzyska-olimpijskie-rio-2016-.html

29 marca 2017

Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”

10. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” odbędzie się 16-18 maja 2017 r. w Bochni. Ideą tego wydarzenia jest integracja uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, edukacja artystyczna oraz promocja uzdolnień uczestników. Kategorie: integracyjny duet muzyczny, zespół i kabaret. Udział w festiwalu, zakwaterowanie oraz wyżywienie są bezpłatne. Kartę uczestnictwa wraz z nagraniem należy przesyłać do 15 kwietnia br.

Informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie internetowej www.festiwal.bochnia.pl.

24 marca 2017

VI edycja programu „Mistrzowie Chemii”

​„Mistrzowie CHEMII” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz wiążą swoją przyszłość z chemią. (więcej…)

22 marca 2017

Zawody strzeleckie „O Srebrne Muszkiety” i zawody sportowo – obronne „Sprawni jak Żołnierze”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
/zainteresowani/

Uprzejmie informuję, że w maju 2017 r. zostaną przeprowadzone wojewódzkie zawody strzeleckie „O Srebrne Muszkiety” i zawody sportowo – obronne „Sprawni jak Żołnierze” Dokładną datę i miejsce zawodów ustalimy (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn) w późniejszym terminie. Skład reprezentacji szkolnej (dr. dziewcząt i chłopców) należy przesłać w terminie do 20 kwietnia 2017 r. na adres leszczr@ko.olsztyn.pl.
W zawodach uczestniczą 3-osobowe zespoły (drużyny) ze szkół ponadgimnazjalnych, oddzielnie dziewczęta i chłopcy.
Regulaminy zawodów w zakładce RODZICE i UCZNIOWIE

Dodatkowych informacji udziela. Ryszard Leszczyński tel. 89 52 32 719.

Załączniki

01_Regulamin_XXXIX_Zawodow_SjZ_2017
Data: 2017-03-22, rozmiar: 655 KB
01_Regulamin_56_Zawodów SM_2017
Data: 2017-03-22, rozmiar: 368 KB
21 marca 2017

Konkurs „Wybieram wodę”

Polskie Towarzystwo Dietetyki zaprasza do udziału w konkursie organizowanym w ramach programu edukacyjnego „Wybieram wodę” wszystkie szkoły podstawowe, które pragną promować zdrowy styl życia, w tym prawidłowe nawodnienie organizmu wśród swoich uczniów.

Zadaniem konkursowym dla uczniów jest przygotowanie relacji fotograficznej lub filmowej z akcji edukacyjnej na temat roli wody w życiu człowieka.

Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej www.wybieramwode.pl.