Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

11 października 2017

Konkurs „Papież Słowianin”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i uczniowie gimnazjów

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów do uczestniczenia w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II Papież Słowianin, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Tematem tegorocznej edycji jest: „Św. Jan Paweł II – Syn polskiego narodu, świadek i uczestnik zmagań o wolność i niepodległość Polski”.

Załączniki

Regulamin Konkursu
Data: 2017-10-11, rozmiar: 277 KB
Wskazówki dla uczestników konkursu
Data: 2017-10-11, rozmiar: 191 KB
Arkusz zgłoszenia szkoły
Data: 2017-10-11, rozmiar: 39 KB
List Łódzkiego Kuratora Oświaty
Data: 2017-10-11, rozmiar: 182 KB
10 października 2017

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaprasza młodzież z dotychczasowych gimnazjów oraz klas VII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w Młodzieżowej Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie. Hasłem przewodnim bieżącej edycji olimpiady jest Tożsamość Europejczyka – wartości i dziedzictwo kulturowe”. Rejestracji szkół i uczestników można dokonać do 27 października br.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie dostępne są na stronie internetowej www.mowos.pl

6 października 2017

Konkurs „Moja biało czerwona”

Zachęcamy dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja biało czerwona”, organizowanym z okazji Święta Niepodległości przez Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” SA. Celem Konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. Realizacji celu służy ręczne wykonanie przez uczniów prac plastycznych według własnej interpretacji tematu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ro.com.pl

4 października 2017

XIII Olimpiada Przedsiębiorczości

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w XIII Olimpiadzie Przedsiębiorczości. Hasłem przewodnim tegorocznych zawodów jest „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Rejestracji szkół i uczestników można dokonać w dniach 2 – 31 października br.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie dostępne są na stronie internetowej www.olimpiada.edu.pl.

4 października 2017

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zaprasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Odbędzie się ona pod hasłem „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Honorowy patronat nad XXXI edycją olimpiady objęło Ministerstwo Rozwoju.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie znajdują się na stronie internetowej www.owe.pte.pl.

4 października 2017

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik oraz Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w zawodzie Piekarz

W dniach 16-18 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu odbędzie się XXIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik i Piekarz.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są na stronie: www.zsz5wroclaw.home.pl

Kontakt email: komitetglownyturnieju@interia.pl  tel. 717986934 fax. 71 7984434

25 września 2017

Konkurs „Niemiecki ma klasę”

Goethe-Institut w Warszawie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu „Niemiecki ma klasę”. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół w Polsce. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 października 2017 r.

Informacje nt. konkursu, w tym regulamin znajdują się na stronie www.goethe.de

25 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Panie / Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników,

Informujemy, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) organizuje Olimpiadę Wiedzy o Rodzinie. Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Adresowana jest do wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Olimpiada składa się z 3 etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji okręgowych, eliminacji centralnych. Terminy eliminacji: szkolnych: 8 XI 2017 r.,  okręgowych: 28 II 2018 r.,  centralnych: 12 IV 2018 r. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody. Szkoły najliczniej reprezentowane otrzymają wyróżnienia. Informacje dla dyrektora – link.

Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie www.uwm.edu.pl/owor/

22 września 2017

Ogólnopolski konkurs historyczny „Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie”. Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie historycznym „Nazywają mnie romantykiem i budowniczym zamków na lodzie”. Józef Piłsudski na tle historii Polski (1914-1935). Konkurs organizowany jest w związku z uchwałą Sejmu z 22 czerwca 2016 r. ustanawiającą rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowują audycję radiową/gazetę szkolną poświęconą Marszałkowi i/lub wybranemu aspektowi historii II RP. Etap drugi – finałowy, zaplanowany jest na 23 listopada 2017 r. Będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu J. Piłsudskiego oraz historii Polski w latach 1914-1935.

Organizatorzy Konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu wraz z opiekunem oraz przewidują cenne nagrody rzeczowe.

Terminy:

  • zgłaszanie uczestników – do 6 października 2017 r.,
  • nadsyłanie prac – do 31 października 2017 r. (w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego),
  • ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 10 listopada 2017 r.,
  • finał konkursu – 23 listopada 2017 r.

Kontakt:

Magdalena Zapolska-Downar
tel. 42 616-27-37
magdalena.zapolska@ipn.gov.pl

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2017-09-22, rozmiar: 63 KB
21 września 2017

Konkurs „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Organizator: Fundacja „Dwa Skrzydła Anioła”.

Cel: uczenie młodzieży ze szkół podstawowych (klasy I-V) bezinteresownej pomocy potrzebującym we współpracy z rodzicami i czerpanie z tego satysfakcji.

Uczestnicy: szkoły podstawowe (uczniowie klas I-V).

Termin składania zgłoszeń: do 30.09.2017 r.

Szczegółowe informacje na stronie organizatora: www.dwaskrzydlaaniola.pl w zakładce konkursy.

21 września 2017

Konkurs „Hejter, hacker, e-obywatel”

Senacki Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym organizuje konkurs pt. „Hejter, Hacker, e-obywatel”.

Celem konkursu adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji. Konkurs będzie również sprzyjał podnoszeniu świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia Polaków.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy pisemnej, mającej cechy gatunkowe eseju, której treść odpowiada tematowi konkursu.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych autorom trzech najlepszych prac odbędzie się w Senacie 4 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie organizatora pod adresem: www.senat.gov.pl

20 września 2017

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”

Z okazji przypadającej w 2018 r. 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości Senat Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem Marszałka Stanisława Karczewskiego organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli narodowych oraz upowszechnienie wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z regulaminem konkursu i prosimy o zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału. Prosimy również o organizację konkursu w szkole i zgłoszenie uczestników zgodnie z warunkami konkursu.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2017-09-20, rozmiar: 386 KB
19 września 2017

II edycja Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

Olsztyński Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów zaprasza młodzież do udziału w drugiej edycji Olimpiady, która skierowana jest nie tylko do gimnazjalistów, lecz również do uczniów klasy siódmej szkół podstawowych.

Informacje o olimpiadzie, w tym regulamin znajdują się na stronie gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl

15 września 2017

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza do udziału w XX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej.

Szczegółowe informacje na stronie www.olimpiadaprawa.pl

15 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.

Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólnokształcącego.

Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Szczegółowe informacje o olimpiadzie, w tym regulamin i ustalenia organizacyjne na stronie: www.zsps.poznan.pl

11 września 2017

Ogólnopolski Konkurs Literacki i Plastyczny „Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie we współpracy z parafią pod wezwaniem św. Mikołaja w Lublinie, Wydziałem ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie, Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie oraz Młodzieżowym Domem Kultury nr 2 w Lublinie zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim i Plastycznym „Być dobrym jak chleb” – święty Mikołaj i święty brat Albert w oczach dzieci i młodzieży.

Informacje o konkursach, w tym regulaminy znajdują się na stronie internetowej www.sp19.lublin.eu .