Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

21 maja 2019

Zaproszenie do udziału w konkursie European Language 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele,

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie European Language Label, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, to także europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r.

Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce obecny od 2001 roku. Podmioty, które mogą zgłaszać Projekty do Konkursu ELL to przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające, czyli podmioty, które spełniają takie same kryteria, co podmioty uprawnione do udziału w programie Erasmus+.

Wnioski XVIII edycji konkursu ELL należy składać tylko w formie elektronicznej poprzez serwis: online.frse.org.pl. Tam też znajdziecie Państwo więcej informacji na temat konkursu.

21 maja 2019

13. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO – zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele,

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży poświęconym tematyce kolejowej pod nazwą:„Savoir-vivre w podróży z koleją”. Finałem konkursu będzie aukcja prac laureatów podczas wieczornej Gali Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019, z której dochód przeznaczony będzie na rzecz Fundacji „Dr Clown”. Konkurs trwa do 30 czerwca 2019 r. Więcej informacji na ten temat oraz regulamin konkursu na stronie: trakotargi.amberexpo.pl

15 kwietnia 2019

Ogólnopolski konkurs plastyczny z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy”

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy”, który w tym roku przebiega pod hasłem „Barwy Europy”. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Załączniki

Regulamin
Data: 2019-04-15, rozmiar: 188 KB
11 kwietnia 2019

I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini-Debiuty”

Organizator konkursu – Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przy współpracy z Przedszkolem Publicznym nr 25 w Opolu zaprasza przedszkola publiczne oraz niepubliczne do wzięcia udziału w I Krajowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Mini- Debiuty”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie ambitnych piosenek dla najmłodszych. Konkurs będzie polegał na napisaniu autorskiej, premierowej piosenki, w dowolnym gatunku muzycznym, jej wykonaniu oraz ewentualnej realizacji teledysku. Całe przedsięwzięcie będzie promowane w mediach ogólnopolskich.

Finał konkursu, czyli koncert laureatów, odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, podczas którego zwycięzcy, oprócz nagród, otrzymają statuetki „Mini-Karolinki” nawiązujące do słynnej nagrody na KFPP.

Formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenia można przesyłać do dnia 29 kwietnia 2019 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są pod adresem: muzeumpiosenki.pl

10 kwietnia 2019

Lista uczniów dopuszczonych do stopnia wojewódzkiego konkursu „Myśli Jana Pawła II”

Do stopnia wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostali dopuszczeni następujący uczniowie:

  1. Krzysztof Bruździak
  2. Amelia Furga
  3. Agata Krawisz

Stopień wojewódzki Konkursu będzie miał miejsce 29 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim (Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, sala 201).

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”

1 kwietnia 2019

I edycja konkursu „Anioł Młodzieży 2019”

Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie „Anioł Młodzieży 2019”. Celem konkursu jest promowanie postaw bezinteresownego zaangażowania oraz  rozwijania talentów i pasji w duchu chrześcijańskim. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, katechetów, księży, sióstr zakonnych, animatorów grup młodzieżowych, powyżej 18 roku życia, zamieszkujących teren Archidiecezji Warmińskiej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: mlodzi.archwarmia.pl/konkurs

19 marca 2019

I Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Jak Uszczypnie Będzie Znak” im. Anny Szewczyk – Konefał

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu jest organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Jak uszczypnie będzie znak” im. Anny Szewczyk-Konefał.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych i III gimnazjum. Zadanie polega na napisaniu wiersza lub fragmentu prozy, w których to formach uczniowie opiszą swoje uczucia podczas choroby lub po stracie kogoś bliskiego.

Konkurs trwa od 4.03 do 30.04.2019 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednej pracy literackiej nigdzie niepublikowanej i nienagrodzonej w terminie do 1.05.2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 25 im. J. Kusocińskiego 82-300 Elbląg, ul. Wyżynna 3, z dopiskiem „Konkurs im. Anny Szewczyk-Konefał”, bądź na adres mailowy sp25@elblag.com.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie szkoły: zs2elblag.pl

18 marca 2019

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Tu powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl

15 marca 2019

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Science Movie”, który skierowany jest do uczniów klas V-VIII oraz III klas gimnazjalnych.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu prezentującego jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut.

Prace należy przesłać do dnia 10 maja 2019 roku na adres: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, ul. Narutowicza 8, 20-004 Lublin z dopiskiem KONKURS SCIENCE MOVIE 2019.

Laureaci zostaną poinformowani e-mailem o terminie wręczenia nagród – do dnia 24 maja 2019. Informacja o laureatach ukaże się także na stronie organizatora.

Uroczysty finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 roku.

Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin na stronie Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie: www.urszulanki.lublin.eu

15 marca 2019

Laureaci etapu wojewódzkiego konkursu „Papież Słowianin”

Eliminacje wojewódzkie X edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów miały miejsce w sali Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dniu w dniu 6 marca 2019 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 3 laureatów:

Lp. Imię i nazwisko Nazwa i adres szkoły
1. Magdalena Antkowicz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica
2. Agnieszka Zajdzińska Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica
3. Dominik Michalski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica

W rozdaniu dyplomów laureatom konkursu uczestniczył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Pan Kurator podkreślił szczególną rolę Jana Pawła II, jaką odegrał w kształtowaniu wartości i postaw młodych ludzi jak i całych współczesnych społeczeństw.