Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

19 marca 2019

I Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Jak Uszczypnie Będzie Znak” im. Anny Szewczyk – Konefał

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu jest organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Jak uszczypnie będzie znak” im. Anny Szewczyk-Konefał.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych i III gimnazjum. Zadanie polega na napisaniu wiersza lub fragmentu prozy, w których to formach uczniowie opiszą swoje uczucia podczas choroby lub po stracie kogoś bliskiego.

Konkurs trwa od 4.03 do 30.04.2019 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednej pracy literackiej nigdzie niepublikowanej i nienagrodzonej w terminie do 1.05.2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 25 im. J. Kusocińskiego 82-300 Elbląg, ul. Wyżynna 3, z dopiskiem „Konkurs im. Anny Szewczyk-Konefał”, bądź na adres mailowy sp25@elblag.com.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie szkoły: zs2elblag.pl

18 marca 2019

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Tu powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl

15 marca 2019

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Science Movie”, który skierowany jest do uczniów klas V-VIII oraz III klas gimnazjalnych.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu prezentującego jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut.

Prace należy przesłać do dnia 10 maja 2019 roku na adres: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, ul. Narutowicza 8, 20-004 Lublin z dopiskiem KONKURS SCIENCE MOVIE 2019.

Laureaci zostaną poinformowani e-mailem o terminie wręczenia nagród – do dnia 24 maja 2019. Informacja o laureatach ukaże się także na stronie organizatora.

Uroczysty finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 roku.

Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin na stronie Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie: www.urszulanki.lublin.eu

15 marca 2019

Laureaci etapu wojewódzkiego konkursu „Papież Słowianin”

Eliminacje wojewódzkie X edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów miały miejsce w sali Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dniu w dniu 6 marca 2019 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 3 laureatów:

Lp. Imię i nazwisko Nazwa i adres szkoły
1. Magdalena Antkowicz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica
2. Agnieszka Zajdzińska Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica
3. Dominik Michalski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica

W rozdaniu dyplomów laureatom konkursu uczestniczył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Pan Kurator podkreślił szczególną rolę Jana Pawła II, jaką odegrał w kształtowaniu wartości i postaw młodych ludzi jak i całych współczesnych społeczeństw.

8 marca 2019

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Artform 2019”

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO w Kluczborku, zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Artform 2019”, pt. „Małe dzieła –wielka Sztuka”.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 6-12 lat; 13-15 lat; 16-19 lat. Technika wykonania prac plastycznych: rysunek, malarstwo, grafika (w tym komputerowa), collage, fotografia oraz inne techniki płaskie, w formacie do A5. Uczestnik może zaprezentować maksymalnie trzy dzieła.

Termin nadsyłania prac: do 24 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: www.sto.org.pl

4 marca 2019

„Integracja malowana dźwiękiem” – XII Festiwal Piosenki w Bochni

Szanowni Państwo dyrektorzy,

Informujemy, że rozpoczyna się nabór zgłoszeń do udziału w XII Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”. Organizatorem Festiwalu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci”.

Wszelkie informacje na temat festiwalu, regulamin oraz warunki udziału znajdziecie Państwo na stronie: www.festiwal.bochnia.pl

28 lutego 2019

III Ogólnopolski Konkurs Piosenek Krzysztofa Klenczona

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku we współpracy z Gminą Pułtusk i Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku zachęca młodych wykonawców do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Krzysztofa Klenczona i innych polskich wykonawców lat 60. I 70. XX w. „W sześciu strunach zaklęta muzyka”.

Przedmiotem konkursu jest prezentacja wokalna twórczości Krzysztofa Klenczona lub innych wykonawców polskich z lat 60. I 70. XX wieku. Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, promocja muzyki lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wyłonienie utalentowanych młodych artystów oraz rozwijanie talentów estradowych. Uczestnikami konkursu mogą być artyści – amatorzy: soliści i solistki oraz zespoły wokalne, składające się z uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Konkurs przewiduje kategorie wiekowe:

  1. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
  2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  3. uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjalnych,
  4. uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych oraz nagrań w formie pliku wideo na nośniku cyfrowym: do dnia 10 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: www.pultusk.pl

28 lutego 2019

XIX Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci Młodzieży Białystok 2019

Organizator: Towarzystwo Działań Twórczych ,,Talent” w Białymstoku we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Kodak Express Foto Centrum w Białymstoku, zachęca dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego do wzięcia udziału w wystawie. Celem wystawy jest promocja twórczości młodych artystów, wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy technicznej i artystycznej związanej z fotografią. Temat prac jest dowolny.

Kategoria wiekowa uczestników:

I – do ukończonych 15 lat
II – do ukończonych 21 lat

Wiek uczestnika jest określony w odniesieniu do daty 29 marca 2019 roku.

Nadsyłanie plików zdjęciowych i wypełnienie formularza zgłoszeniowego: do 29.03.2019 r.

Szczegóły na: www.mdk.bialystok.pl, www.facebook.com

25 lutego 2019

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu szczególnie niebezpiecznych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) wojewódzki,
b) ogólnopolski.

Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla. Sposób przeprowadzania tych eliminacji, w tym nagradzania laureatów, określa dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, kontaktują się z najbliższym oddziałem regionalnym KRUS.

Termin nadsyłania prac konkursowych do oddziałów regionalnych KRUS – do 29 marca 2019 roku (decyduje data wpływu prac do właściwego oddziału).

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy: www.krus.gov.pl

25 lutego 2019

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat.

Termin zgłoszenia i nadesłania prac konkursowych mija 15 kwietnia 2019 roku. Regulamin konkursu, kryteria oceniania prac oraz formularz rejestracji do konkursu dostępny jest na stronie: javatech.zsi.pwr.wroc.pl

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

25 lutego 2019

Konkurs Plastyczny „Savoir – vivre w podróży koleją”

Spółka Akcyjna Międzynarodowe Targi Gdańskie z siedzibą w Gdańsku jest organizatorem Konkursu Plastycznego ,,Savoir – vivre w podróży koleją”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu całej Polski oraz podopiecznych objętych opieką Fundacji ,,Dr Clown”. Tematem konkursu są zagadnienia ilustrujące/obrazujące zasady i reguły podróżowania w zgodzie z współpasażerami, załogą pociągu, otoczeniem: na dworcu, peronie, pojeździe, środowiskiem, wykonane dowolną techniką.

Konkurs trwa od dnia 01.03.2019 r. do 30.06.2019 r.

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czasie Gali Targów TRAKO 2019 oraz na stoisku przygotowanym w ramach ekspozycji targowej. W dalszej kolejności będą przekazane Fundacji ,,Dr Clown” i wystawione na licytacji podczas Gali Targów TRAKO 2019. Dochód ze sprzedaży prac w całości przeznaczony będzie na rzecz Fundacji ,, Dr Clown”.

Termin składania prac: do 30.06.2019 r.

Szczegóły na: www.amberexpo.pl, oraz stronach konkursu: www.trakotargi.pl, www.trakofair.com.

22 lutego 2019

Rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”

Fundacja BGŻ BNP Paribas zaprasza uczniów kończących w bieżącym roku szkolnym gimnazjum lub szkołę podstawową do udziału w Programie stypendialnym „Klasa”.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach ogólnokształcących. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki. Uczniowie objęci są wsparciem nie tylko w czasie nauki w liceum, ale również podczas pierwszego roku studiów, kiedy otrzymują stypendium o łącznej wysokości 4500 zł. Stypendyści mają również szanse na dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

Więcej informacji na temat Programu, warunki udziału oraz przebieg procesu rekrutacji na stronie: www.bgzbnpparibas.pl

20 lutego 2019

Konkursy Organizowane w ramach Miesiąca Języka Ojczystego 2019 r.

W 2019 r., w ramach Miesiąca Języka Ojczystego, który będzie trwał od 21 lutego do 21 marca br., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje szereg inicjatyw skierowanych do uczniów:

  1. IV Ogólnopolski Konkurs na Reklamę

Udział w konkursie polega na przesłaniu oryginalnego, nagranego przez uczniów filmu reklamującego dowolny produkt, ideę lub usługę. Reklama musi być związana z tematem konkursu: „Inteligencja jest matką humoru”.

  1. XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego pod hasłem przewodnim: „Dobroć bez odwagi niewiele jest warta.”

Celem konkursu jest pielęgnowanie pięknej polszczyzny, kształcącej wysoką sprawność językową, która skłania do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

  1. V Dyktando Krakowskie, które odbędzie się 16 marca 2019 r w Auditorium Maximum UJ w dwóch kategoriach: otwartej i junior (dla osób do 15 roku życia.) Rejestracja na dyktando na obie kategorie będzie przebiegała w dwóch turach: 18-25 lutego i 1-10 marca 2019 r.

Wszelkie informacje o konkursach zamieszczone są na stronach internetowych Miesiąca Języka Ojczystego: mjo.uj.edu.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com.

20 lutego 2019

XXXVII Wojewódzki i XXIII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej ,,Lipa 2019’’

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Złote Łany’’ zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII Wojewódzkim i XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej ,,Lipa 2019’’.

Konkurs adresowany jest dla uczniów szkoły podstawowej, ostatnich klas gimnazjalnych oraz szkół średnich. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków rozwijania zdolności twórczych oraz promocja młodych talentów.

Termin nadsyłania prac: do 14 czerwca 2019 r.

Finał odbędzie się 18.10.2019 r. w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” w Bielsku–Białej, ul. Jutrzenki 18.

Szczegóły na stronie: sckbest.pl