Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

28 września 2020

Konkurs „Elektronika – by żyło się łatwiej”

Konkurs na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, informatyki lub automatyki kierowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu jest Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej wraz z Partnerami.

Patronat: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2020.

Informacje o poprzedniej oraz obecnej edycji konkursu: konkurs.aei.polsl.pl

18 września 2020

V edycja programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu naukowego „Być jak Ignacy”. Jego celem jest promowanie zdobywania wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych poprzez doświadczanie oraz popularyzacja osiągnięć wielkich polskich naukowców i wynalazców.

Program „Być jak Ignacy” przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII. Specjalnie dla nauczycieli organizatorzy przygotowali interaktywne scenariusze zajęć dotyczące każdego z tematów projektu. Materiały będą mogły być realizowane zarówno w przypadku zajęć stacjonarnych, jak i w sytuacji nauczania zdalnego.

Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować koło naukowe i realizować zajęcia zgodnie z przesłanymi scenariuszami. Należy również wykonywać zadania, które znajdują się na platformie, po zalogowaniu na swoje konto. Na koniec każdego z czterech etapów konkursu należy przesłać pracę konkursową.

Więcej informacji na temat programu „Być jak Ignacy. Nauka to przyszłość” można znaleźć na stronie internetowej www.bycjakignacy.pl. Zachęcamy również do śledzenia aktualności na profilu projektu na Facebooku www.facebook.com/bycjakignacy.

Załączniki

Regulamin - Być jak Ignacy
Data: 2020-09-18, rozmiar: 255 KB
18 września 2020

Ekonomia na co dzień – program z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do wzięcia udziału w programie „Ekonomia na co dzień”.

„Ekonomia na co dzień” jest programem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku 12-15 lat w szkołach podstawowych. Zawiera także zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy otrzymają bezpłatny pakiet dydaktyczny zawierający materiały dla ucznia oraz dla nauczyciela, dostęp do platformy edukacyjnej. Istotnym elementem są bezpłatne warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu oraz możliwość stałych konsultacji metodycznych i merytorycznych z koordynatorem programu.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl

18 września 2020

Szkoła z klimatem – konkurs dla szkół ponadpodstawowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Szkoła z klimatem”. Jest on elementem projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem”.

Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych oraz ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły
i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 15 lutego 2021 r. za pomocą elektronicznego formularza konkursowego, dostępnego na stronie www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której znajdują się również wszystkie informacje wraz z regulaminem.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Dla najlepszej szkoły przewidziano nagrodę w wysokości 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów!

18 września 2020

Konkursy w ramach ogólnopolskiego projektu „Kampania Kolejowe ABC”

Urząd Transportu Kolejowego wznowił organizację konkursów dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI w ramach aplikacji „Kolejowe ABC”. Jest to gra na urządzenia mobilne, która w interaktywny sposób bawi i uczy zasad bezpieczeństwa.

We wrześniu i październiku 2020 r. odbędą się dwa konkursy:

  • w terminie 14 – 23 września 2020 r. konkurs „Kolejowe ABC – Bezpieczna wyprawa po nagrody”, zwycięzcy wyjadą na zieloną szkołę organizowaną nad morzem w miejscowości Sztutowo,
  • w terminie 25 września – 4 października 2020 r. konkurs „Kolejowe ABC – Twoja kolej na podróż”, zwycięzcy wyjadą na zieloną szkołę do Augustowa.

Konkursy polegają na zebraniu jak największej liczby punktów dla swojej klasy w aplikacji mobilnej „Kolejowe ABC”. Uczestnictwo w konkursach jest bezpłatne.

Więcej informacji na temat konkursów i aktualnych działań w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” można znaleźć na stronie www.kolejoweabc.pl.

10 września 2020

Ogólnopolski Konkurs Literacki: Dokąd nas prowadzi twórczość polskich Noblistów?

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim: Dokąd nas prowadzi twórczość polskich Noblistów?

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom sylwetek i twórczości polskich Noblistów w dziedzinie literatury oraz kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia dumy z osiągnięć wybitnych Polaków.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin, karta zgłoszenia i oświadczenie znajdują się w załączniku poniżej:

Załączniki

Konkurs
Data: 2020-09-10, rozmiar: 695 KB
31 sierpnia 2020

Konkurs „Test Eko Lider”

Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie interaktywnym pod nazwą „Test Eko Lider”. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu w załączeniu.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2020-08-31, rozmiar: 203 KB
Opis EkoLider
Data: 2020-08-31, rozmiar: 381 KB
21 kwietnia 2020

Konkurs dla młodych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” – aktualizacja

Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do tworzenia projektów wynalazków lub innych rozwiązań technicznych, jak również gier planszowych lub komputerowych nawiązujących do tematyki wynalazczości. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie RP oraz polonijnych placówek edukacyjnych za granica.

Regulamin konkursu – w załączeniu.

Aktualizacja: kierownictwo Urzędu Patentowego RP podjęło decyzję o przedłużeniu terminu zgłoszeń do 15 czerwca br. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 6 grudnia 2020 r. Więcej na stronie.

Załączniki

3 lutego 2020

Konkurs Drzewo Franciszka 2020

Fundacja Zakłady Kórnickie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas 4-8 do udziału w konkursie Drzewo Franciszka 2020.

Celem konkursu Drzewo Franciszka 2020 jest podjęcie przez zespoły młodzieżowe szkolnych inicjatyw na rzecz środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:

a) ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
b) ochrona ekosystemów i krajobrazów,
c) przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosfery,
d) ochrona różnorodności biologicznej,
e) problemy terenów zurbanizowanych.

Termin nadsyłania kart zgłoszenia do udziału w konkursie upływa z dniem do 6 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: fzk.pl

24 grudnia 2019

Konkurs Naukowy E(x)plory

Konkurs jest przeznaczony dla pasjonatów nauki i nowych technologii, wynalazców i badaczy w wieku 13 – 20 lat.

Do wygrania stypendia naukowe, wyjazdy międzynarodowe, nagrody rzeczowe.

 

Termin zgłoszenia do konkursu: do 31 stycznia 2020 r.

 

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy:  https://www.explory.pl/rekrutacja,111