Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

28 lutego 2019

XIX Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci Młodzieży Białystok 2019

Organizator: Towarzystwo Działań Twórczych ,,Talent” w Białymstoku we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku i Kodak Express Foto Centrum w Białymstoku, zachęca dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego do wzięcia udziału w wystawie. Celem wystawy jest promocja twórczości młodych artystów, wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy technicznej i artystycznej związanej z fotografią. Temat prac jest dowolny.

Kategoria wiekowa uczestników:

I – do ukończonych 15 lat
II – do ukończonych 21 lat

Wiek uczestnika jest określony w odniesieniu do daty 29 marca 2019 roku.

Nadsyłanie plików zdjęciowych i wypełnienie formularza zgłoszeniowego: do 29.03.2019 r.

Szczegóły na: www.mdk.bialystok.pl, www.facebook.com

25 lutego 2019

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu szczególnie niebezpiecznych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) wojewódzki,
b) ogólnopolski.

Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla. Sposób przeprowadzania tych eliminacji, w tym nagradzania laureatów, określa dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, kontaktują się z najbliższym oddziałem regionalnym KRUS.

Termin nadsyłania prac konkursowych do oddziałów regionalnych KRUS – do 29 marca 2019 roku (decyduje data wpływu prac do właściwego oddziału).

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy: www.krus.gov.pl

25 lutego 2019

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat.

Termin zgłoszenia i nadesłania prac konkursowych mija 15 kwietnia 2019 roku. Regulamin konkursu, kryteria oceniania prac oraz formularz rejestracji do konkursu dostępny jest na stronie: javatech.zsi.pwr.wroc.pl

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

25 lutego 2019

Konkurs Plastyczny „Savoir – vivre w podróży koleją”

Spółka Akcyjna Międzynarodowe Targi Gdańskie z siedzibą w Gdańsku jest organizatorem Konkursu Plastycznego ,,Savoir – vivre w podróży koleją”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu całej Polski oraz podopiecznych objętych opieką Fundacji ,,Dr Clown”. Tematem konkursu są zagadnienia ilustrujące/obrazujące zasady i reguły podróżowania w zgodzie z współpasażerami, załogą pociągu, otoczeniem: na dworcu, peronie, pojeździe, środowiskiem, wykonane dowolną techniką.

Konkurs trwa od dnia 01.03.2019 r. do 30.06.2019 r.

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czasie Gali Targów TRAKO 2019 oraz na stoisku przygotowanym w ramach ekspozycji targowej. W dalszej kolejności będą przekazane Fundacji ,,Dr Clown” i wystawione na licytacji podczas Gali Targów TRAKO 2019. Dochód ze sprzedaży prac w całości przeznaczony będzie na rzecz Fundacji ,, Dr Clown”.

Termin składania prac: do 30.06.2019 r.

Szczegóły na: www.amberexpo.pl, oraz stronach konkursu: www.trakotargi.pl, www.trakofair.com.

20 lutego 2019

XXXVII Wojewódzki i XXIII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej ,,Lipa 2019’’

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Złote Łany’’ zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII Wojewódzkim i XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej ,,Lipa 2019’’.

Konkurs adresowany jest dla uczniów szkoły podstawowej, ostatnich klas gimnazjalnych oraz szkół średnich. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków rozwijania zdolności twórczych oraz promocja młodych talentów.

Termin nadsyłania prac: do 14 czerwca 2019 r.

Finał odbędzie się 18.10.2019 r. w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” w Bielsku–Białej, ul. Jutrzenki 18.

Szczegóły na stronie: sckbest.pl

19 lutego 2019

IX Wojewódzki Konkurs plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcam Państwa do udziału w IX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Organizatorami konkursu są Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie.

Celem konkursu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze, w domu podczas nieobecności rodziców oraz podczas korzystania z Internetu.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Terminy nadsyłania prac:

  1. a) etap szkolny – szkoły nadsyłają prace konkursowe do właściwej Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji do 12 kwietnia 2019 r.
  2. b) etap powiatowy – Komendy miejskie/ powiatowe Policji przesyłają prace plastyczne do KWP
    w Olsztynie do 10 maja 2019 r.
  3. c) etap wojewódzki – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystości w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim 10 czerwca 2019 r., godz. 10.30, sala 52 (organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu uroczystego ogłoszenia wyników – o czym laureaci zostaną poinformowani).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronach internetowych organizatorów.

Wyrażam przekonanie, że konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego efekty przełożą się na upowszechnienie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa.

 

 

Z poważaniem

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

19 lutego 2019

Konkurs Plastyczny pt. ,,Olimpijskie Stulecie”

Polski Komitet Olimpijski w związku z setnym jubileuszem działalności w 2019 roku, organizuje konkurs plastyczny, skierowany dla szkół podstawowych pn. ,,Olimpijskie Stulecie”.

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znajomości o minionych letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich, krzewienie zasady fair play , idei olimpijskiej oraz promowanie aktywności sportowej    i artystycznej w środowisku szkolnym.

Konkurs zostanie ogłoszony przez organizatora 25 lutego 2019r., a uroczyste wręczenie nagród planowane jest na wrzesień 2019 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie. Prace uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Centrum Olimpijskim w Warszawie w terminie 25 września – 9 października 2019r.

13 lutego 2019

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pomidorek czy szczypiorek-inspiracje wierszami Brzechwy”

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy”.

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, promowanie autorów literatury polskiej, kształtowanie gustów czytelniczych, podniesienie poziomu czytelnictwa, mobilizowanie uczniów do czytania, kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem oraz odkrywanie młodych talentów.

Termin nadsyłania prac: do dnia 29.03.2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2019 r.

Informacje dotyczące konkursu na stronie: www.sp5swietlica.drama.pl

12 lutego 2019

III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych
z całej Polski do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
Celem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.olimpiada.org.pl.

6 lutego 2019

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę ,,Giętkiego Pióra”

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza zajmujące się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim o Nagrodę ,,Giętkiego Pióra”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W 2019 roku konkurs będzie skupiał się wokół twórczości Stanisława Wyspiańskiego w 150 rocznicę jego urodzin. Ogłoszenie 3-etapowego konkursu nastąpi w II połowie lutego br. Konkurs zakończy się Galą Finałową pn. ,,Wyspiańskie Mikołajki” w dniu 7 grudnia 2019 r. w Warszawie. Prace będzie oceniać niezależne Jury złożone z pisarzy i przedstawiciela Organizatora konkursu. Najlepszy scenariusz zostanie wykorzystany do wystawienia spektaklu w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Kluczowe prace ze wszystkich etapów konkursu zostaną wydane w specjalnej pamiątkowej publikacji i będą również dostępne na stronie internetowej projektu.

W II połowie lutego 2019 r. na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl zostanie opublikowany regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

29 stycznia 2019

Zaproszenie do udziału w programie Szkoła Dialogu

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w programie Szkoła Dialogu.

Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z mniejszych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.

W ramach programu uczniowie i uczennice uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski PROJEKT – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Warsztaty są bezpłatne i są prowadzone przez doświadczonych trenerów Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów i przybliżają im kulturę żydowską. Wycieczki przygotowane przez uczniów biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, a szkoły otrzymują tytuł: SZKOŁY DIALOGU.

Najlepsze, zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli – opiekunów wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu.

Więcej informacji o programie Szkoła Dialogu oraz szczegóły dotyczące rekrutacji otrzymają Państwo pod adresem:

Forum Dialogu
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
koordynator programu Szkoła Dialogu: tel. 22 551 50 26
dialog.org.pl